Θέμα ΑΜΑΚ στη ΔΕ:«Εφαρμογή της ΚΥΑ 76441/2022 σχετικά με τον καθορισμό αποζημίωσης των μελών των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.».

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 08:25

Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την  Τετάρτη 26-10-2022 και ώρα 19.00 μ.μ.

Θέμα: «Εφαρμογή της ΚΥΑ 76441/2022 σχετικά με τον καθορισμό αποζημίωσης των μελών των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.».

 

Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου Π.Μ. μέλος Δ.Ε.

 

Δημοσιεύτηκε στις 2 Αυγούστου 2022 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , στο ‘’ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ’’ και στον αρ. φύλλου 674, η με αριθμ. 76441/ 28 Ιουλίου 2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Ανάπτυξης και Υποδομών, με θέμα : «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) που συγκροτούνται στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.».

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παραπάνω Κ.Υ.Α. οι διατάξεις εφαρμόζονται στα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων που είναι εγγεγραμμένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή που συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή που ορίζονται από τις ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου 41 για τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που αυτές διενεργούν.

 

Πρόταση:

Να σταλεί έγγραφο σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης , στην Περιφέρεια και στους Δήμους (με την προτροπή να ενημερώσουν τους εποπτευόμενους φορείς τους), προκειμένου να ενημερωθούν και να μεριμνήσουν ώστε να εξασφαλίσουν κονδύλια, ενόψει του ψηφίσματος των προϋπολογισμών τους , προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω Κ.Υ.Α. σύμφωνα με τις  προϋποθέσεις , το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης  και το χρόνο και τρόπο καταβολής της ,όπως καθορίζονται στα άρθρα 3,5 και 4 αντίστοιχα.

 

Διαβάστηκε 381 φορές