Θέμα ΑΜΑΚ στη ΔΕ: «Παρέμβαση στο ΥΠΕΝ για διευκρινήσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση.»

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 10:18

Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την  Πέμπτη 16-09-2021

Θέμα: «Παρέμβαση στο ΥΠΕΝ για διευκρινήσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση.»

Εισηγητές: Μαρία Ξυλούρη, ΠΜ,  και Κώστας Μπάκιντας, ΑΤΜ, μέλη Δ.Ε.

 

Από το Δεκέμβριο του 2020, με τον πολύκροτο πολεοδομικό και χωροταξικό νόμο (4759/2020) του ΥΠΕΝ, δημιουργήθηκαν νέες προβληματικές ρυθμίσεις και ασάφειες για τους όρους δόμησης των ακινήτων και τη συνένωση όμορων γηπέδων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να ακυρώνει τον υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό.

Δεν είναι ξεκάθαρο πλέον, το τι ισχύει στις περιοχές όπου έχουμε εγκεκριμένα Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, ΖΟΕ κ.λ.π., που προβλέπουν σε επίπεδο ρυθμίσεων εκτός σχεδίου την διατήρηση και την ισχύ των γνωστών παρεκκλίσεων αρτιότητας. Επίσης δεν είναι ξεκάθαρο το τι ισχύει πλέον σε επίπεδο συντελεστή δόμησης , κάλυψης κ.λ.π., εάν τα ισχύοντα Γ.Π.Σ προβλέπουν σε κάποιες περιοχές όρους δόμησης ευνοϊκότερους και πάνω από το 10% από τους γενικούς, που καθορίζει το άρθρο 33.

Φαίνεται να καταργεί και να υπερισχύει των ρυθμίσεων των Γ.Π.Σ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, ΖΟΕ κ.λ.π., που προέκυψαν ύστερα από μελέτη, ανάλυση και προσέγγιση χωροταξική & πολεοδομική ενός Δήμου ή Δ.Ε. Δήμου. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει σαφής διατύπωση σε κανένα σημείο του εν λόγω νόμου.

Ο ιδιώτης μηχανικός, ο οποίος φέρει και την ευθύνη της σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος αλλά και οι κατά τόπους ΥΔΟΜ δυσκολεύονται και σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατον να ερμηνεύσουν τη βούληση του νομοθέτη, αλλά και την ισχύ του νόμου.

Πουθενά, για παράδειγμα, δεν αναφέρεται τι ισχύει για τις περιοχές όπου ήδη υπάρχει Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο όπως αυτό της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 260 Α.Α.Π./08.11.2017).

Στο άρθρο 34, για παράδειγμα, στους όρους δόμησης για τουριστικές εγκαταστάσεις σε περιοχές εκτός σχεδίου, αναφέρεται ότι για να θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα πρέπει να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 8.000 τ.μ. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι θα πρέπει να έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα και με ελάχιστο εμβαδό 4.000 τ.μ. εφόσον πληρούν συγκεκριμένους όρους που αναφέρονται στο νόμο.

Αντίθετα το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης ορίζει ως ελάχιστο εμβαδό εκτός σχεδίου γηπέδου, για χρήση τουριστικών εγκαταστάσεων, τα 20.000 τ.μ.

Σύμφωνα με τα κατά τόπους  ΣΧΟΟΑΠ, η δυνατότητα δόμησης στα εκτός σχεδίου γήπεδα για χρήση κατοικίας, ορίζεται στα 200 τ.μ. ενώ ο νέος νόμος την απομειώνει στα 186 τ.μ.

Αυτό έχει δημιουργήσει σύγχυση στις κατά τόπους ΥΔΟΜ με αποτέλεσμα να υπάρχει και διαφορετική ερμηνεία και αντιμετώπιση του θέματος. 

Παρόλο που γίνεται μια προσπάθεια να επιλυθούν ορισμένες από τις ασάφειες του εν λόγω νόμου, κυρίως σε ότι αφορά τη δυνατότητα δόμησης στα κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα, με το Ν.4819/21 δεν παύει η εκτός σχεδίου δόμηση να βρίσκεται, εδώ και ένα περίπου χρόνο, σε καθεστώς ‘ομηρίας’.

Προτάσεις:

 Α) Να ζητήσουμε την άμεση αποσαφήνιση των παραπάνω θεμάτων με διευκρινιστική εγκύκλιο  καθώς αυτή τη στιγμή το καθεστώς που επικρατεί δημιουργεί προβλήματα στην πορεία των  αδειοδοτήσεων αλλά και των επενδύσεων στα εκτός σχεδίου ακίνητα.

Β) Δεδομένου ότι έχει παρέλθει ήδη το ένα εκ των δύο ετών, του χρόνου εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων που ορίζει το άρθρο 40, να ζητήσουμε σαν μέτρο ανακούφισης στα  προβλήματα που έχουν  δημιουργηθεί, την παράταση  τουλάχιστον στο επίπεδο της πενταετίας. Η προβλεπόμενη δηλαδή διετία  να γίνει τουλάχιστον πενταετία.

Διαβάστηκε 604 φορές