Αρνήθηκε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ να προσυπογράψει προσφυγή στο ΣτΕ κατά του ΟΕΥ της Περιφέρειας Κρήτης.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Πέμπτη, 03 Ιουνίου 2021 09:37

Αρνήθηκε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ  - καταψήφισαν οι παρατάξεις ΔΚΜ και #opentee, ενώ το μέλος της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ δεν συμμετείχε στην ΄΄Α΄΄ - να προσυπογράψει προσφυγή στο ΣτΕ κατά του ΟΕΥ της Περιφέρειας Κρήτης. Το θέμα κατατέθηκε ως Ψήφισμα από την ΑΜΑΚ. Το θέμα το είχαν καταψηφίσει και στη ΔΕ κατά τη συνεδρίαση της την Πέμπτη 15-04-2021 όπου το είχαμε εισηγηθεί.

Δείτε το Ψήφισμα: 

 

Ψήφισμα

της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την τακτική της συνεδρίαση στις 02 Ιουνίου (επαναληπτική της 27 Μαΐου) 2021 για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Το Περιφερειακό συμβούλιο :

 

1. Με την με αρ. 114/14-10-2020 απόφασή του τροποποίησε - επικαιροποίησε τον Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Κρήτης.

 

2. Με την με αρ. 10/28-1-2021 απόφασή του τροποποιεί - συμπληρώνει την υπ’ αρ.114/14-10-2020 , όμοια του ΟΕΥ της Περιφέρειας Κρήτης. δείτε εδώ

 

Μεταξύ των δύο συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (επισημαίνουμε ότι στη 2η συνεδρίαση το θέμα εισάγεται για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης ),

 

αποστέλλονται :

 

1. Κοινή επιστολή των Επιστημονικών Επιμελητηρίων Κρήτης προς την Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τους Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού , με θέμα '' οι θέσεις των Επιστημονικών Επιμελητηρίων Κρήτης για τους Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού'' . Συνυπογράφουν:  ΤΕΕ/ΤΑΚ , ΤΕΕ/ΤΔΚ, ΟΕΕ/ΤΑΚ, ΟΕΕ/ΤΔΚ, ΓΕΩΤΕΕ Π. Κρήτης. δείτε εδώ

 

2. Κοινή Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΕΕ/ΤΔΚ- ΟΕΕ/ΤΑΚ – ΟΕΕ 15ο Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΓΕΩΤΕΕ ΚΡΗΤΗΣ επί του Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης δείτε εδώ

 

πραγματοποιούνται και συναντήσεις, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις και από την ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης.

 

Υπενθυμίζουμε ότι έχει εκδοθεί η 2813 / 2017 Απόφαση του ΣτΕ, με την οποία ακυρώνεται το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» κατά το μέρος εκείνο στο οποίο δεν υλοποιείται το προβάδισμα της κατηγορία Π.Ε. έναντι της κατηγορίας Τ.Ε. καθώς και η 2817/2017 Απόφαση ΣτΕ, με την οποία ακυρώνεται το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» κατά το μέρος εκείνο στο οποίο δεν υλοποιείται το προβάδισμα της κατηγορίας Π.Ε. έναντι της κατηγορίας Τ.Ε.

Παρά τα παραπάνω , αγνοώντας την απόφαση του ΣτΕ και το θεσμικό της ρόλο για τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων της διοίκησης, με τη με αριθμ. 1218 /16-02-2021 Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίνεται η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021).

 

Στον ΟΕΥ της Περιφέρειας , ως αναφορά τους μηχανικούς , υπάρχει το Προβάδισμα των κατηγοριών μόνο στους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών. Παράλληλα υπάρχουν και άλλα πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν την ειδικότητα των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, ενώ σε αρκετά τμήματα καθώς και σε τμήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προΐσταται και ΔΕ!

 

 

Μετά την έγκριση του ΟΕΥ, εκδίδεται Κοινό δελτίο τύπου ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΕΕ/ΤΔΚ- ΟΕΕ/ΤΑΚ – ΟΕΕ 15ο Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΓΕΩΤΕΕ ΚΡΗΤΗΣ δείτε εδώ

 

 

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ με βάση το γεγονός ότι η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αποφασίζει:

 

 

  1. Να προσφύγει το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο ΣτΕ για την ακύρωση του ΟΕΥ , μαζί με τα Επιμελητήρια αλλά και την ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης.
  2. Να καταδικάσει τη στάση των μελών μας Μηχανικών που ήταν παρόντες και ψήφισαν υπέρ στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον Γιώργο Αλεξάκη και το Νίκο Ξυλούρη.

 

Θεωρούμε ότι τα παραπάνω είναι τα ελάχιστα που οφείλουμε να κάνουμε υπερασπιζόμενοι τους μηχανικούς και το κύρος του ΤΕΕ.

 

 

Διαβάστηκε 597 φορές