Πρόταση ΑΜΑΚ για μέτρα στήριξης μηχανικών από τις επιπτώσεις του COVID -19

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020 07:06
 

 

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  - 20 Μαρτίου 2020

    
    Πρόταση ΑΜΑΚ για μέτρα στήριξης μηχανικών από τις επιπτώσεις του COVID -19Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που αναδεικνύει περισσότερο από ποτέ τη αναγκαιότητα του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας αλλά και όχι μόνο, καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε.
Οι μηχανικοί , ερχόμενοι από πολύ βαθιά κρίση , έρχονται αντιμέτωποι με μια πολύ δύσκολη κατάσταση , με τα τεχνικά γραφεία να είναι κλειστά η να υπολειτουργούν.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει και ο κλάδος των μηχανικών να στηριχτεί από την πολιτεία.  

 

 

 

 

Οι προτάσεις μας για μέτρα στήριξης είναι:
    
    1. Μέτρα για την ελάφρυνση του μισθολογικού και ασφαλιστικού βάρους

    
     I. Κάλυψη του κόστους ασφάλισης του εργαζόμενου προσωπικού σε ποσοστό 100% για τους μήνες που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα.


    II. Αναστολή των ατομικών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ για τους μήνες που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα και κάλυψη του κόστους ατομικής ασφάλισης των μηχανικών σε ποσοστό 50% για τους άνω της 5 ετίας και 100% για τους νέους μηχανικούς έως 31/12/2020.


    III. Έκπτωση φόρου εισοδήματος σε ετήσιο ποσοστό ανάλογο του χρονικού διαστήματος που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα.


    IV. Έκτατο επίδομα σε μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες και στους μισθωτούς εργαζόμενους σε τεχνικές εταιρείες τουλάχιστον στο ύψος του επιδόματος ανεργίας και για περίοδο  τουλάχιστον 2 μηνών και μέχρι την εξομάλυνση της κοινωνικής και  οικονομικής ζωής και συνέχειας του τόπου.


    V. Εφαρμογή ετησίων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των ελευθέρων επαγγελματιών για τα έτη 2020-2021-2022 για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας (ενοίκια, λογαριασμοί ρεύματος, ΕΥΔΑΠ ,μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος ,  συντήρησης ή ανανέωσης εξοπλισμού των ατομικών, μικρών και μικρομεσαίων  επιχειρήσεων κ.α.) καθώς και άτοκα δάνεια χορηγούμενα από το Τραπεζικό Σύστημα με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.


    VI. Αναστολή ή παράταση της προθεσμίας πληρωμής-εξόφλησης ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου 2020 (Α΄2020).


    VII. Πάγωμα των δόσεων των ρυθμίσεων 120 δόσεων σε εφορία κ ασφαλιστικά ταμεία.

    
    
    2. Μέτρα-Κίνητρα για τη στήριξη μηχανικών και πολιτών

 
     I. Παράταση της προθεσμίας της 30/6/2020 ισχύος του Ν.4495/17 κατά ένα έτος για όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων.


    II. Παράταση της υποχρέωσης υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών των δηλώσεων του ν.4178/13 και 4495/17 έως τις 30/6/2021.


    III. Να αυξηθεί ο προβλεπόμενος χρόνος υποβολής των προσφορών σε αντιστοιχία με το χρόνο ισχύος των έκτακτων μέτρων για τους νέους διαγωνισμούς μελετών , έργων και προμηθειών.


    IV. Να παραταθεί η υπογραφή των συμβάσεων όπου έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία.


    V. Διεκδίκηση παράτασης των προγραμμάτων επιδότησης ΕΣΠΑ και LEADER για τις τουριστικές και λοιπές επιδοτούμενες επιχειρήσεις κατά τουλάχιστον 2 έτη.


    VI. Παράταση στην εφαρμογή της υποχρέωσης για νέα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 2 έτη.


   VII. Για τα έργα και τις μελέτες που είναι σε εξέλιξη:

1. Να γίνονται δεκτά τα αιτήματα παράτασης στην υποβολή των συμβατικών παραδόσεων,

2. Οι εγκρίσεις παραδοτέων και πιστοποιήσεων να πραγματοποιούνται με χρήση ψηφιακής υπογραφής,

3. Η προώθηση των πιστοποιήσεων προς πληρωμή να πραγματοποιείται ψηφιακά,

4. Οι προκαταβολές να χορηγούνται χωρίς την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών,

5. Οι Διευθύνουσες υπηρεσίες να εγκρίνουν τμηματικές πιστοποιήσεις εκτελεσθεισών εργασιών μέρους συμβατικών παραδοτέων, για την υποβολή των οποίων έχει ζητηθεί παράταση,

6. Οι πληρωμές των λογαριασμών να πραγματοποιούνται χωρίς την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των δικαιούχων , με υπεύθυνη δήλωση επιστροφής των χρημάτων σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να τις προσκομίσουν μετά το τέλος των έκτακτων μέτρων.

VIII. Κλείσιμο των Γραφείων Κτηματογράφησης και παράταση στις διαδικασίες δήλωσης ιδιοκτησίας χωρίς πρόστιμα για τους πολίτες έξι μήνες μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων.

ΙΧ. Παράταση του χρόνου ισχύος των οικοδομικών αδειών που η ισχύς τους λήγει  το επόμενο εξάμηνο, έως στις 31-12-2020 .Παράταση επίσης και για τις άδειες που έχουν εκδοθεί μετά την 01-03-2012.

Χ. Παράταση κατά ένα έτος της προθεσμίας (31-12-2020) για να ολοκληρωθούν οι όψεις των κτιρίων , έτσι ώστε να παραταθούν  επ’ αόριστον.   

Τέλος πολύ σημαντικό ζήτημα για το οποίο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πρόβλεψη και σαφής οδηγία είναι η λειτουργία των εργοταξίων, με συναδέλφους να πρέπει να επιβλέπουν τις εργασίες και εργαζόμενους που λόγω της φύσης του αντικειμένου δεν γίνεται να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας.


Επίσης θα πρέπει να δοθούν οδηγίες για τους συναδέλφους ελεγκτές δόμησης καθώς και για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, όσον αφορά τις αυτοψίες στους υπό έλεγχο χώρους και έργα.

Διαβάστηκε 1963 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020 09:53