Ασφαλιστικό Μηχανικών - Ενημέρωση από Αντιπροσωπεία ΤΕΕ

Γράφτηκε από τον  Κατηγορία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014 17:17

Ενημέρωση από την Αντιπροσωπεία ΤΕΕ    για το Ασφαλιστικό

 

Πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 19-20-21 Δεκεμβρίου η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ στην Αθήνα.

 

Τα κύρια θέματα της τριήμερης συνεδρίασης όπως είχαν προγραμματιστεί αρχικά ήταν ο Προϋπολογισμός ΤΕΕ του 2015 και το Ασφαλιστικό.

Ευτυχώς το σώμα ψήφισε και προτάχθηκε η συζήτηση για το ασφαλιστικό με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις με την αποστολή λίστας οφειλών δεκάδων χιλιάδων συναδέλφων καθώς και των αναδρομικών αυξήσεων για όλους (ανακοίνωση ΤΕΕ)

Κατατέθηκαν τρεις εισηγήσεις, η πρώτη της επιτροπής που είχε συγκροτηθεί για το συγκεκριμένο θέμα και εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, η δεύτερη από την Πανεπιστημονική και η τρίτη είχε προκύψει από τη συνεργασία των συναδέλφων Π.Μούζιου (ΡΠΜ) και Δ. Πετρόπουλου (Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών).

Οι Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης στήριξαν την τρίτη εισήγηση (δείτε εδώ) η οποία θεωρούμε ότι βάζει περισσότερα θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς και δεν υποκρύπτει σχεδιασμούς κάτω από το τραπέζι όπως η εισήγηση της πλειοψηφίας.

 

Υπάρχουν συγκεκριμένες και σοβαρές διαφορές μεταξύ των εισηγήσεων (που προφανώς αποτυπώνουν και διαφορετικούς τρόπους θεώρησης του ασφαλιστικού συστήματος). Αυτές κωδικοποιημένα είναι οι παρακάτω:

1. Η αναστολή της υποχρεωτικότητας εισφορών στο Ταμείο κατ΄ αρχάς μέχρι 3 χρόνια (2017) (με αποφάσεις ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ) για όσους δεν έχουν επαρκές εισόδημα, με ταυτόχρονη δυνατότητά τους να εξαγοράσουν στο μέλλον τον χαμένο ασφαλιστικό χρόνο, έτσι ώστε να μην θίγονται ή αλλοιώνονται οι βασικές αρχές : 
α) Άδειας άσκησης του Επαγγέλματος (ΤΕΕ) και 
β) Ασφάλισης της ιδιότητας του Μηχανικού (ΤΣΜΕΔΕ). Να διεκδικηθεί η δυνατότητα αυτή να ισχύσει και αναδρομικά από το 2008, για όσους δεν άσκησαν το επάγγελμα ή δεν είχαν επαρκές εισόδημα.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρούμε να δοθεί μια διέξοδος για το τεράστιο θέμα που έχει δημιουργηθεί με τους δεκάδες χιλιάδες άνεργους και υποαπασχολούμενους συναδέλφους που φορτώνονται με υπέρογκες εισφορές έχοντας ελάχιστο ή και μηδενικό εισόδημα.  Η "διέξοδος" της διαγραφής που ακολουθεί το ΤΕΕ πρακτικά εξωθεί εκτός επαγγέλματος και εκτός ασφάλισης χιλάδες συναδέλφων (ήδη έχουν διαγραφεί χιλιάδες συναδέλφων και εκκρεμούν πολλές ακόμα αιτήσεις, ενώ οι νέοι δε μπαίνουν εξαρχής στο επάγγελμα). Με την πρόταση μας οι συνάδελφοι παραμένουν μηχανικοί, παραμένουν ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ έχοντας ιατροφαρμακευτική κάλυψη (όση έχει απομείνει), μπορούν ισότιμα να διεκδικήσουν το δικαίωμα τους στην εργασία χωρίς τη θηλιά του ασφαλιστικού χρέους. Φυσικά υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να εξειδικευτούν όπως το ύψος του επαρκούς εισοδήματος, όπου προτείναμε ενδεικτικά αυτό που η ΕΛΣΤΑΤ ορίζει ως "όριο φτώχειας".

 

2. Σε άμεσο συνδυασμό με το παραπάνω είναι το ζήτημα της ασφαλιστικής ενημερότητας που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ως ένας επιπλέον μηχανισμός αποκλεισμού από την εργασία χιλιάδων συναδέλφων. Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από την δυνατότητα πρακτικής άσκησης του επαγγέλματος γράφαμε ώστε όσοι χρωστάνε (παρεμπιπτόντως αυτή τη στιγμή, όλοι μας) να μπορούν να διεκδικήσουν εργασία. Προφανώς εφόσον η εργασία αυτή αποδίδει εισόδημα παραπάνω από το επαρκές ο συνάδελφος θα πρέπει να αποδίδει τις εισφορές του (βλέπε επόμενη παράγραφο). Όπως επίσης έχει άμεση σχέση με την ανάγκη διαμόρφωσης μηχανισμού προστασίας (ταμείο ανεργίας - κλάδος ειδικών παροχών) ο οποίος θα παρέχει επίδομα ανεργίας-κάλυψη εισφορών και άλλες παροχές στους ανέργους, αλλά και σε άλλες κατηγορίες δοκιμαζόμενων συναδέλφων (νέες μητέρες κλπ)

3. Η διεκδίκηση ριζικής μείωσης των εισφορών, που να αντιστοιχίζεται με τα οικονομικά δεδομένα. Όπως δείχνουν σαφώς τα στοιχεία από το ΤΣΜΕΔΕ ήδη και πριν τις ληστρικές αυξήσεις μεγάλο μέρος των συναδέλφων (25-30%) αδυνατούσε να πληρώσει τις ήδη υπέρογκες εισφορέςσυνεπώς αυτές οφείλουν να μειωθούν ριζικά (τουλάχιστον 30%). Όπως γράφουμε αλλού στην πρόταση μας αυτό μπορεί να επιτευχθεί ή με τη μείωση του ύψους του ασφαλιστέου μισθού (1η ασφαλιστική κατηγορία-700€) ή κυρίως με την επαναφορά της τριμερούς χρηματοδότησης σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Επιτέλους πρέπει για την κοινωνική ασφάλιση να πληρώσουν αυτοί που συστηματικά εκφεύγουν (το κράτος και η εργοδοσία). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρόταση από την Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ Ανατολ. Κρήτης για ασφαλιστική αντιμετώπιση του ΔΠΥ ως μισθωτών και όχι ως ελεύθερων επαγγελματιών (δηλαδή στα ΔΠΥ να πληρώνει ο εργοδότης κανονικά εργοδοτικές εισφορές έτσι ώστε και το Ταμείο να αποκτήσει έσοδα από την εργοδοσία που χάνονται και να οδηγήσει στην κατάργηση των ΔΠΥ και στην επαναφορά κανονικών σχέσεων μισθωτής εργασίας με πλήρη δικαιώματα). Με τον τρόπο αυτό ακυρώνονται οι δυσμενείς προβλέψεις του Ν.3518/06 και των μεταγενέστερων νόμων που καταργούν την υποχρέωση τριμερούς χρηματοδότησης.

4. Η  αντίθεση με τα επαγγελματικά ταμεία όπως αυτά προβλέπονται  από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση. Είναι άλλο να διεκδικούμε το αυτοδιοίκητο και αυτοδιαχειριζόμενο του ταμείου μας  και άλλο να μην είναι υποχρεωμένο το κράτος να παρέχει σύνταξη και περίθαλψη σε κάθε μηχανικό.

 5. Διασφάλιση των αποθεματικών του ταμείου και αποσύνδεσή τους από κάθε επισφαλή χρηματιστηριακή επένδυση και Τραπεζικά – Επιχειρηματικά παιχνίδιαΗ πλειοψηφία της ΔΕ επειδή ακριβώς καταλαβαίνει ότι το παραπάνω αποτελεί σαφές πλαίσιο που κινείται σε αντίθεση με τις μέχρι σήμερα πρακτικές της όπως με την Attica Bank, ήταν προφανές ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να υπάρχει. 
6. Άμεση απομάκρυνση και απονομή ευθυνών στον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ, Σελλιανάκη για τις διαλυτικές του ενέργειες σε βάρος του ταμείου. Το παραπάνω έγινε αποδεκτό τελικά και ενσωματώθηκε στην εισήγηση της πλειοψηφίας (όπως και μια ενδιάμεση τοποθέτηση που αναφέρει "Όχι στα επαγγελματικά ταμεία με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο").

7. Στη διάρκεια της συζήτησης συμφωνήθηκε να ενταχθεί στην εισήγηση μας και η διεκδίκηση κατάργησης όλων των αντιασφαλιστικών νόμων (από τον 2084/92 και μετά) που διαλύουν τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση.

8. Τελευταίο σε σειρά, αλλά όχι και σε σημασία αποτελεί ότι τα παραπάνω οφείλουν να ενταχθούν σε ένα Σχέδιο κινηματικών δράσεων που θα εξελιχθεί με στόχο την ανατροπή των επιλογών κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. Σε αυτό το πλαίσιο στηρίχθηκε η κινητοποίηση της Ανοικτής Συνέλευσης Μηχανικών στο ΕΤΑΑ, τη Δευτέρα 22/12 στις 9πμ.

 

Ήταν προφανές ότι τα παραπάνω δημιουργούν ένα πλαίσιο διεκδικήσεων προς όφελος των ασφαλισμένων και του Ταμείου που δε μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία μια και πηγαίνει κόντρα σε βασικές επιλογές της (όπως και των πολιτικών που υπηρετούν). Το αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας (την οποία ζήτησε ο πρόεδρος Χρ. Σπίρτζης) που ακολούθησε ήταν:

1. εισήγηση ΔΕ (δεν είναι ακόμα απόλυτα σαφές τι άλλαξε σε σχέση με την πρώτη εισήγηση): 88 ψήφοι (ΔΗΣΥΜ, ΔΚΜ, ΕλΕΜ, ΔΗΠΑΜ κα)

2. εισήγηση Πανεπιστημονικής: 7 ψήφοι (Πανεπιστημονική)

3. εισήγηση Μούζιου Πετρόπουλου: 46 ψήφοι (ΑΜΑΚ, ΡΠΜ, συσπείρωση, ΕλΕΜ κα)

4. λευκά: 3 (ΑΕΠ)

Ακολούθησε  προτάση από κοινού Συσπείρωσης - ΑΜΑΚ-ΑΕΠ  ενάντια στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Άττικα και απεμπλοκή του Ταμείου από αυτήν, πρόταση η οποία φυσικά δεν πέρασε αν και στηρίχθηκε και από την Πανεπιστημονική.

Όσον αφορά τις κινητοποιήσεις προτείναμε συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση της Ανοικτής Συνέλευσης Μηχανικών (τις οποίας το κείμενο και στηρίξαμε), αποχή από όλες τις επιτροπές μελών του ΤΕΕ, μπλοκάρισμα των ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΤΕΕ (αμοιβές, αυθαίρετα κλπ) και Παντεχνική Συγκέντρωση στο Υπ. Εργασίας στις 29/12. Τελικά δε δεσμεύθηκαν για τίποτα συγκεκριμένο και θα αποφασίσει σχετικά η Διοικούσα Επιτροπή. Στη χθεσινή κινητοποίηση είναι ενδεικτικό ότι δεν προσήλθε κανείς εκπρόσωπος του ΤΕΕ.

 

 

Διαβάστηκε 3531 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014 18:19