Μεταβίβαση τμήματος περιουσίας ΤΣΜΕΔΕ στο ΝΠΙΔ-ΤΜΕΔΕ

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 06:33

Το νέο μαγαζί ΝΠΙΔ-ΤΜΕΔΕ από 9-01-17 που θα λειτουργήσει, http://tmede. org/ θα έχει στα χέρια του ένα μέρος της περιουσίας των ασφαλισμένων μηχανικών με την απόφαση ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ & ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ:

 
Αθήνα, 30 /12/2016 
Αρ. Πρ.: οικ.61662/3406
 
ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση τμήματος περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Τη μεταβίβαση αρχικά για την έναρξη λειτουργίας από 1/1/2017 στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) τμήματος Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του ΕΤΑΑ ως εξής:
 
α) Ακίνητη περιουσία: 
 Πολυώροφο κτίριο Γραφείων με υπόγειο επί οικοπέδου επτά ορόφων συνολικής επιφάνειας 6.119,47 τ.μ. επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5, Αθήνα, με αντικειμενική αξία 10.901.466,04€ , που ορίζεται ως έδρα του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
 
β) Κινητή περιουσία : 
Ι. Μετρητά –διαθέσιμα ύψους:25.000.000 ευρώ. 
ΙΙ. Ομόλογα ονομαστικής αξίας 99.251.470 ευρώ. 
ΙΙΙ. Ποσοστό 10% εκ του συνόλου των μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που κατέχει ο τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του ΕΤΑΑ (131.590.263 τεμάχια). 
 
Η συνολική περιουσία που θα μεταβιβασθεί στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) θα προσδιορισθεί με νέα απόφασή μας, η οποία θα εκδοθεί μετά την κατάρτιση και έγκριση των Απολογισμών - Ισολογισμών των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ των οικονομικών χρήσεων από το έτος 2008 έως και το 2016. 

πηγή : συσπείρωση αριστερών μηχανικών
http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2017/01/blog-post_2.html

Διαβάστηκε 2966 φορές