Παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 για ΟΛΟΥΣ τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ έως τις 30/11/2017

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Τρίτη, 04 Ιουλίου 2017 12:01
Παράταση πέντε -και όχι δύο (όπως αρχικά εξεταζόταν)- μηνών αποφάσισε να δώσει ο ΕΦΚΑ στους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ προκειμένου να καταβάλουν τις εισφορές τους για το 2016.
 
Συγκεκριμένα, το ΔΣ του ΕΦΚΑ έδωσε σήμερα παράταση έως 30/11 για την καταβολή των εισφορών του β' εξαμήνου του 2016 για τους μηχανικούς και τους γιατρούς. Παράλληλα, δόθηκε η ίδια παράταση για την καταβολή των εισφορών του 2016 για τους δικηγόρους.
 
Σύμφωνα με την εισήγηση την οποία συζήτησε ο ΕΦΚΑ "σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς, οι εισφορές των ασφαλισμένων των τομέων ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ του τ. ΕΤΑΑ, των οποίων ο ΕΦΚΑ αποτελεί καθολικό διάδοχο από την 1-1-2017, καταβάλλονταν ανά εξάμηνο. Οι εισφορές του β’ εξαμήνου ήταν καταβλητέες μέχρι τις 31-12-2016, ωστόσο η προθεσμία καταβολής τους παρατάθηκε, με απόφαση του Δ.Σ του ΕΦΚΑ, για τις 31-3-2017.
 
Αντίστοιχα, σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς, οι εισφορές των ασφαλισμένων του τομέα ΤΑΝ του τ. ΕΤΑΑ, του οποίου ομοίως ο ΕΦΚΑ αποτελεί καθολικό διάδοχο από την 1-1-2017, καταβάλλονταν άπαξ κατ’ έτος. Οι εισφορές έτους 2016 ήταν καταβλητέες μέχρι τις 28-02-2017, ωστόσο η προθεσμία καταβολής τους παρατάθηκε, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, για τις 31-3-2017.
 
Με νεότερη απόφαση Δ.Σ. ΕΦΚΑ στις 30-3-2017 η προθεσμία καταβολής των εισφορών για όλους τους τομείς π. ΕΤΑΑ παρατάθηκε έως 30-6-2017.
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύεται το πρώτο έτος μετάβασης στο νέο σύστημα καταβολής μηνιαίων εισφορών, την υποχρέωση ταυτόχρονης καταβολής τρεχουσών εισφορών και εισφορών Β΄εξαμήνου 2016, για τα τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και έτους 2016, για το τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, τη δυνατότητα διατήρησης της εισπραξιμότητας και μη απώλειας ενεργών ρυθμίσεων, αλλά και την αναγκαιότητα διατήρησης δικαιωμάτων-ευεργετημάτων που είναι συνδεδεμένα με την καταβολή εισφορών, κατατέθηκε σήμερα πρόταση για την περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του τ .ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και των εισφορών Β΄εξαμήνου 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ έως 30-11-2017.

πηγή : συσπείρωση αριστερών μηχανικών
http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2017/06/2016-30112017.html

Διαβάστηκε 2637 φορές