Χρέη - φωτιά 30 δισ. στα ασφαλιστικά ταμεία

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Σάββατο, 01 Απριλίου 2017 09:52
Στοιχεία 80.000 ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ έχει στα χέρια του το ΚΕΑΟ και ετοιμάζει την επίθεση...

 

 

 

Ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο οι εργοδότες και ασφαλισμένοι που χρωστούν στα ταμεία, ουσιαστικά στο νέο φορέα, τον ΕΦΚΑ. Το ποσό των ληξοπρόθεσμων οφειλών φτάνει τα 30 δις ευρώ. Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) που διαχειρίζεται πλέον όλες τις οφειλές ( και αυτές κάτω των 5.000 ευρώ) στοχεύει σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του να εισπράξει 1 δις. ευρώ από τα 22 εντός του 2017.
 
Οι νέοι οφειλέτες ( κάτω των 5.000 ευρώ ) που διαβιβάστηκαν στο Κέντρο είσπραξης ξεπερνούν το 1κ. Οι οφειλές τους θα έρθουν να προστεθούν στις ήδη ενταγμένες οφειλές, οι οποίες στο τέλος του 2016 ήταν στο ύψος των 17,5 δισ. ευρώ για 314.917 οφειλέτες. Είναι εμφανές ότι πρόκειται για πολύ μεγάλο όγκο οφειλών η διαχείριση των οποίων απαιτεί εντατικές προσπάθειες για την τήρηση ενός έγκυρου μητρώου οφειλετών, την ενημέρωση των οφειλετών, τον διαχωρισμό των ανείσπρακτων και την επιβολή της αναγκαστικής είσπραξης.
 
Με δεδομένο ότι δεν έχει καταμετρηθεί το συνολικό ύψος των οφειλών που μεταφέρθηκαν αναμένεται το σύνολο των οφειλών να ξεπεράσει τα 22 δις.
 
Το ΚΕΑΟ θα εντείνει την πίεση προς του οφειλέτες με αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων και λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών μετά από απώλεια της ρύθμισης. Το 2016 το ΚΕΑΟ προχώρησε σε εφαρμογή 37.570 ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι 23.791 το 2015.
 
Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. και μέχρι το τέλος του 2016 έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. συνολικά 132.923 οφειλέτες από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (περίπου το 26% των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Από τον ΟΑΕΕ έχουν ενταχθεί 136.678 οφειλέτες με οφειλές από 5.000 έως 15.000 ευρώ και από 40.000 ευρώ και άνω. Από τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ έχουν ενταχθεί αντίστοιχα 57.066 και 2.903 οφειλέτες.
 
Μέσα στο 2016 εντάχθηκαν στο Κ.Ε.Α.Ο. 48.677 νέοι οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 824.134.539 ευρώ (κύρια οφειλή και πρόσθετα τέλη). 
 
Από τους 40.142 οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο. που απώλεσαν την ρύθμιση του Ν.4321/2015, οι 5.232 έχουν υπαχθεί στην πάγια.
 
Στο τέλος του 2016 οι ενεργές ρυθμίσεις είναι συνολικά 47.492 και το ρυθμισμένο ποσό 1.784.681.781 ευρώ.
 
Το συνολικό ποσό των εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2016 ανέρχεται σε 820.159.471 ευρώ.
 
Το 53% των συνολικών εισπράξεων προέρχεται από καταβολές δόσεων ρυθμίσεων, ενώ το 47% εισπράχθηκε από καταβολές εκτός ρυθμίσεων.
 
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι εισπράξεις που έγιναν το 2016 στο Κ.Ε.Α.Ο. Το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων έγινε για οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (90,49%), οι οποίες είναι και το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. Το 7,65% των εισπράξεων αφορά οφειλές προς τον ΟΑΕΕ, ενώ για τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 1,20% και 0,65%.
 
Οι συνολικές εισπράξεις εντός του 2016 παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Σε σχέση με το 2015 σημειώθηκε αύξηση των εισπράξεων κατά 29,6%.
 

 


Σημαντική αύξηση της τάξεως του 48,24% παρατηρείται στις εισπράξεις εκτός ρυθμίσεων (382.554.817 ευρώ το 2016 έναντι 258.066.164 ευρώ το 2015). Επίσης, κατά 16,77% αυξήθηκαν οι εισπράξεις από ρυθμίσεις (437.604.654 ευρώ το 2016 έναντι 374.765.106 ευρώ το 2015).

 
 
 
Αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη 1 δισ. ευρώ -από τα περίπου 30 δισ. ευρώ που υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα χρέη συνολικά 1,5 εκατ. φυσικών και νομικών προσώπων μετά τη σταδιακή «μεταφορά» στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών όσων παρέμεναν στα Ταμεία με χρέη κάτω από 5.000 ευρώ ή και πάνω από 5.000 ευρώ - θα λάβει το ΚΕΑΟ μέσα στο 2017. Τον στόχο αυτό θέτει το επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ αποκαλύπτοντας ότι στους 314.917 που είχαν ενταχθεί έως τις 31/12/2016 στις λίστες των οφειλετών με χρέη 17,5 δισ. ευρώ, προστίθενται επιπλέον 1.190.000: 313.108 οφειλέτες από το πρώην ΙΚΑ (με 4,6 δισ. ευρώ) ήδη μεταφέρθηκαν, και ακολουθούν 420.000 από τον πρώην ΟΑΕΕ, 380.000 από τον πρώην ΟΓΑ και 80.000 από το πρώην ΕΤΑΑ.
 
Εκκαθάριση
Το ΚΕΑΟ, ωστόσο, καλείται να «καθαρίσει» το μητρώο των οφειλετών (ήδη διαγράφει 2 δισ. ως «ανεπίδεκτα είσπραξης) καθώς υπάρχουν ελλείψεις και πολύ παλαιές οφειλές που κρατούσαν στα συρτάρια τους τα Ταμεία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ελλείψεων του Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών είναι:
 
 
 
• Ελλιπή στοιχεία υπευθύνων των επιχειρήσεων (στοιχεία ταυτότητας, ιδιότητα υπευθύνου, ημερομηνία έναρξης και λήξης ιδιότητας κ.λπ.)
 
• Νομικά πρόσωπα με μικρότερο του προβλεπόμενου αριθμό υπευθύνων ή ακόμα και χωρίς καμία καταχώρηση υπευθύνου.
 
• Μη επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας της επιχείρησης (μη λειτουργία, μη απασχόληση, οριστική διακοπή κ.λπ.)
 
• Λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης
 
«Ο διαχωρισμός των οφειλών αυτών είναι περισσότερο από ποτέ κρίσιμης σημασίας για την διαχείριση του χρέους», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά, στην κατηγορία των οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας εντάσσονται οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομία, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια, κ.ά. Η δράση περιλαμβάνει ενδελεχή έλεγχο των οφειλών και καταλήγει στην καταχώριση στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης όσων από αυτές κριθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.
 
Μέτρα
Το ΚΕΑΟ θα λάβει μέτρα, κατά προτεραιότητα, κατά εργοδοτών και αυτοαπασχολούμενων οφειλετών με χρέη πάνω από 30.000 ευρώ που δεν ανταποκρίνονται σε ατομικές ειδοποιήσεις και ύστερα από διασταυρώσεις με στοιχεία που τηρούνται σε άλλες υπηρεσίες (ΓΓΠΣ, ΓΕΜΗ, ΕΛΑΣ, ΗΔΙΚΑ) για την εξακρίβωση της οικονομικής τους • και όχι μόν- κατάστασης.

πηγή : συσπείρωση αριστερών μηχανικών
http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2017/03/30.html

Διαβάστηκε 2825 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017 07:26