ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ από 13-11-2018 έως 17-02-2019 στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 18-02-2019

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΤΕΕ-ΤΑΚ Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019 08:07

Δείτε το συνημμένο.

Διαβάστηκε 1596 φορές