Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ. : Έργα ως προμήθειες ή υπηρεσίες

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΤΕΕ-ΤΑΚ Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2018 06:08

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 02.07.2018, αποφάσισε να αποστείλει επιστολή προς όλες τις υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης προκειμένου να επισημάνει την ορθή εφαρμογή του ν.4412/2016 περί Δημοσίων Έργων.

 

Πατήστε στο επισυναπτόμενο αρχείο για να διαβάσετε την επιστολή.

Διαβάστηκε 317 φορές