Συνοπτική παρουσίαση δραστηριότητας Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ από 18-01-2018 έως 20/06/2018

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΤΕΕ-ΤΑΚ Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 08:15

                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                            

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                     

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.:       2810 – 342520    τηλ/τυπία:  2810-281128

Ηλ. δ/νση: teetak@tee.gr  Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

 

                     Ηράκλειο 25-06-2018

                              Αρ. πρωτ. οικ.1369     

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

από 18-01-2018 ως 20/06/2018

στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 21-06-2018

 

 

Η προηγούμενη τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας  πραγματοποιήθηκε στις 17-01-2018 ενώ στις 07-05-2018 πραγματοποιήθηκε Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας με θέμα:

 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Αντιπροσωπείας του Τμήματος

2. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γ. Γραμματέα της Δ.Ε. του Τμήματος

 

Α. Συνεδριάσεις Δ.Ε.

 

Η.Δ. της Δ.Ε. 18-01-2018:

1.        Ανακοινώσεις Εκπροσωπήσεις

                  Εισηγητής: Ι. Χαρωνίτης, Πρόεδρος Δ.Ε.

2.        Θέματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης

                  Εισηγήτρια: Ειρ. Βρέντζου, Γεν. Γραμ. Δ.Ε.

3.        Θέματα υποστελέχωσης Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου

                  Εισηγητής: Κων. Μπάκιντας, Αντιπρόεδρος Δ.Ε.

4.        Θεσμικό Πλαίσιο Τ.Ε.Ε.

                  Εισηγητής: Κων. Μπάκιντας, Αντιπρόεδρος Δ.Ε.

5.        Ζητήματα Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ για θέματα του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες Διατάξεις»

                  Εισηγητής: Κων. Μπάκιντας, Αντιπρόεδρος Δ.Ε.

6.        Μελέτη Παλαιάς Πόλης Ηρακλείου

                  Εισηγήτρια: Ειρ. Βρέντζου, Γεν. Γραμ. Δ.Ε.

7.        Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΟΛΗ Α.Ε. για Τεχνικό Σύμβουλο

                  Εισηγητές: Κων. Μπάκιντας, Αντιπρόεδρος Δ.Ε., Χ. Χατζηβασίλης Πρόεδρος ΣΑΤΜ Κρήτης

         Εκτός ημερησίας εισήχθηκε το θέμα της οδικής ασφάλειας με εισηγήτρια τη συν. Μαρία Σίτη μέλος της ‘’Α’’ και της ΜΕ 6: Μόνιμη

         Επιτροπή Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού.

 

 

Η.Δ. της Δ.Ε. 07-02-2018:

1.        Ανακοινώσεις Εκπροσωπήσεις

                  Εισηγητής: Ι. Χαρωνίτης, Πρόεδρος Δ.Ε.

2.        Εκπρόσωποι ΤΕΕ ως «διαρκή μέλη» σε επιτροπές διαγωνισμών για Έργα, Μελέτες και Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Εισηγήτρια: Ειρ. Βρέντζου , Γεν. Γραμματέας Δ.Ε.

3.        Συγκρότηση Μονίμων Επιτροπών ΤΕΕ/ΤΑΚ για την τριετία 2017-20.

Εισηγητές: Κ. Μπάκιντας, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. Δ. Ρομπογιαννάκης μέλος Δ.Ε.

 

Η.Δ. της Δ.Ε. 08-03-2018:

1.        Ανακοινώσεις Εκπροσωπήσεις

                  Εισηγητής: Ι. Χαρωνίτης, Πρόεδρος Δ.Ε.

2.        Αποστολή Καταλόγου Υπόχρεων για Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) για το έτος 2018 προς την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή.

                  Εισηγητές: Κ. Χαμηλοθώρης, Αν. Προϊστάμενος, Μ. Φουναργιωτάκη, Υπάλληλος του Τμήματος

3.        Σχέδιο Οργανισμού ΤΕΕ

                  Εισηγητές: Ειρ. Βρέντζου, Γεν. Γραμ. Δ.Ε., Κ. Χαμηλοθώρης, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

4.        Προβλήματα από την εφαρμογή των παρ. 9, 10 του άρθρου 116 του Ν.4495/2017

                  Εισηγητές: Δ. Ρομπογιαννάκης, μέλος Δ.Ε., Ι. Αναγνώστου, Π.Μ.

5.        Προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»

                  Εισηγητές: Δ. Ρομπογιαννάκης, μέλος Δ.Ε., Ι. Αναγνώστου, Π.Μ.

 

Η.Δ. της Δ.Ε. 28-03-2018:

1.        Ανακοινώσεις – Εκπροσωπήσεις

Εισηγητής: Ι. Χαρωνίτης, Πρόεδρος Δ.Ε.

2.        Προβλήματα από την εφαρμογή του Ν. 4495/2017

Εισηγητής: Κ. Μπάκιντας Αντιπρόεδρος Δ.Ε.

3.        Εφαρμογή του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Έργων και Μελετών

Εισηγητής: Ειρ. Βρέντζου, Γεν. Γραμματέας Δ.Ε.

4.        Διοργάνωση εσπερίδας με θέμα το ΒΟΑΚ στο Λασίθι

Εισηγητές: Δ. Ρομπογιαννάκης, μέλος Δ.Ε., Γ. Καφετζάκης Πρόεδρος Ν.Ε. Λασιθίου.

 

Η.Δ. της Δ.Ε. 26-04-2018:

1.        Ανακοινώσεις - Εκπροσωπήσεις

Εισηγητής: Ι. Χαρωνίτης, Πρόεδρος Δ.Ε.

2.        Προβλήματα από την εφαρμογή του Ν.4495/2017, Ομάδα Εργασίας

Εισηγητής: Κ. Μπάκιντας, Αντιπρόεδρος Δ.Ε.

3.        Οργανισμός ΤΕΕ

Εισηγήτρια: Ειρ. Βρέντζου, Γεν. Γραμ. Δ.Ε.

 

Η.Δ. της Δ.Ε. 16-05-2018:

1.     Ενημέρωση - Εκπροσωπήσεις

Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

2.     Ειδική Προσαύξηση

Εισηγητής : Ιωάννης Αναγνώστου, Αντιπρόεδρος Δ.Ε.

3.     Σύμβαση ανάθεσης έργου για τη Στελέχωση των «Ομάδων Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου» στα πλαίσια της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου για την Πράξη: «Αναβάθμιση αξιόλογου Οικιστικού και Μνημειακού αποθέματος του Δ. Ηρακλείου».

Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

4.     Σύμβαση ανάθεσης έργου για τη στελέχωση της Ομάδας Εργασίας υποστήριξης του έργου της Δ.Ε. και της αρμόδιας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ για θέματα εφαρμογής του Ν. 4495/2017.

Εισηγητής : Κώστας Μπάκιντας, μέλος Δ.Ε.

5.     Πάρκο Γεωργιάδη

Εισηγητές : Εύα Κοκκινίδου , μέλος Δ.Ε. , Ιωάννης Σχινάς, Γ.Γραμματέας ‘’Α’’

6.     Νομαρχιακή Λασιθίου

Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

 

Η.Δ. της Δ.Ε. 30-05-2018:

1.        Ενημέρωση – Εκπροσωπήσεις.

         Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

2.        Απολογισμός-Ισολογισμός χρήσης 2017, Προϋπολογισμός 2018

         Εισηγητές : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε., Τατιάνα Δανασή, στέλεχος ΤΕΕ/ΤΑΚ.

3.        Σύμβαση ανάθεσης έργου για τη Στελέχωση της «Ομάδας Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υποστήριξης» στα πλαίσια της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου για την Πράξη: «Αναβάθμιση αξιόλογου Οικιστικού και Μνημειακού αποθέματος του Δ. Ηρακλείου» και κατανομή της δαπάνης στα μέλη της παραπάνω ομάδας καθώς και στα μέλη των Ομάδων Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου.

         Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

4.        Σύλλογοι Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης.

         Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

 

Η.Δ. της Δ.Ε. 14-06-2018:

 

1.     Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.

Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

2.     Εκπρόσωποι ΤΕΕ/ΤΑΚ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

Εισηγήτρια: Ευαγγελία (Εύα) Κοκκινίδου,  μέλος Δ.Ε.

3.     Συνοπτικός Διαγωνισμός με αρ. πρωτ. 2574/16-05-2018 με τίτλο: « Μελέτη πραγματογνωμοσύνης για τις ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας Δημοσίου της περιοχής Πετρά Δήμου Σητείας».

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Μπάκιντας, μέλος Δ.Ε.

4.     Ορισμός υπευθύνων από τη Δ.Ε. στις Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε., Ιωάννης Αναγνώστου Αντιπρόεδρος Δ.Ε.

5.     Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR).

Εισηγητές : Ιωάννης Αναγνώστου, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. , Δημήτριος Ρομπογιαννάκης Γεν. Γραμματέας Δ.Ε.

6.     Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Προβάδισμα των κατηγοριών μετά την έκδοση της εγκυκλίου από τον Υπουργό Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι).

Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

7.     Επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τη βεβαίωση Σ.ΕΠ.Ε.

Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

8.     Επιμελητές και Μέλη Μόνιμων Επιτροπών ΤΕΕ/ΤΑΚ

Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

 

Β. Οργάνωση, Υποδομή Τμήματος

 

·      Συντάχτηκαν πρωτόκολλα καταστροφής και απομακρύνθηκαν έπιπλα, κατασκευές, μηχανήματα και συσκευές που δεν ήταν πλέον σε χρήση και λειτουργία.

·      Αλλάχθηκε η κλειδαριά και δόθηκε κλειδί σε όλα τα μέλη της Δ.Ε. και στα μέλη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας. Επίσης δόθηκε κλειδί στην υπάλληλο του συλλόγου εργοληπτών Νομού Ηρακλείου που φιλοξενούμε στα γραφεία του τμήματος .

·      Αποφασίστηκε να προκηρυχθεί διαγωνισμός για λογότυπο του τμήματος.

·      Στάλθηκε αίτημα στο  ΤΕΕ για ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων (α.π. οικ.1205/01-06-2018).

·      Επικαιροποιήθηκε η επιτροπή ηλεκτρονικών κληρώσεων του τμήματος:

1. Ειρήνη Βρέντζου

2. Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης

3. Μαρία Φουναργιωτάκη

Αναπληρωματικοί:

1. Ιωάννης Αναγνώστου

2. Παναγιώτα Ιωαννίδη

3. Τατιάνα Δανασή

·      Αποστολή του με αρ. πρωτ. οικ. 1238/06-06-2018 εγγράφου μας προς το ΤΕΕ με θέμα την αποκατάσταση βλαβών του κτιρίου και με όλο το ιστορικό και για να δοθεί η έγκρισή της Δ.Ε. του ΤΕΕ προκειμένου να προχωρήσουμε στην προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση του έργου.

·      Αποστολή του με αρ. πρωτ. 1043/25-05-2018 εγγράφου προς ΤΕΕ με θέμα ‘’Συγκέντρωση Στατιστικών Στοιχείων Πειθαρχικών Συμβουλίων ΤΕΕ έτους 2016-2017.’’.

·      Αποστολή του με αρ. πρωτ. 1133/19-06-2018 εγγράφου προς ΤΕΕ με θέμα ‘’Πλήρης καταγραφή του υλικού των βιβλιοθηκών του ΤΕΕ .’’.

·      Έγκριση και υποβολή προς έγκριση στην Αντιπροσωπεία του Τμήματος : Απολογισμός-Ισολογισμός χρήσης 2017, Προϋπολογισμός 2018.

 

Γ. Παρεμβάσεις

 

·      Επιστολή στο Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό με θέμα ‘’ Μελέτη Ανάπλασης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου’’ καταλήγοντας …« Επιθυμούμε να μάθουμε τις δικές σας σκέψεις και θεωρούμε σκόπιμο να συζητηθούν αυτά σε μια συνάντηση με σας και με τους αρμόδιους της Δημοτικής Αρχής, σε χρόνο που θα καθορίσετε.». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 486/08-02-2018).

·      Επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού, κα. Κονιόρδου και την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα. Γεροβασίλη για τη σχεδιαζόμενη κατάργηση του Γραφείου Π.Ε. Ηρακλείου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Η επιστολή είχε αποδέκτες επίσης τη Γεν. Γραμματέα Πολιτισμού κα Βλαζάκη, τους βουλευτές καθώς και τους Δημάρχους της Ανατολικής Κρήτης. Στο κείμενο της επιστολής του ΤΕΕ/ΤΑΚ σημειώνεται ότι «..Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, με έκπληξη και απογοήτευση διαπιστώνει ότι με το σχέδιο του νέου Οργανισμού καταργείται το Γραφείο Π.Ε. Ηρακλείου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, ενώ αντίστοιχα, στο ίδιο σχέδιο, το Γραφείο Π.Ε. Θεσσαλονίκης, αναβαθμίζεται σε Δ/νση με χωρική αρμοδιότητα στη Βόρεια Ελλάδα». (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 377/15-02-2018).

·      Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τους φορείς και τις Υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης, με θέμα ΄΄Γνωστοποίηση Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σχετικά με το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. ‘’ προτρέποντας για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ. (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 554/20-02-2018).

·      Υπόμνημα της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τον Υπουργό Οικονομικών για την από κοινού εκδήλωση «Έξοδος και Ανάπτυξη με την Κοινωνία Σύμμαχο» των Επιμελητηρίων (Επιμελητήριο Ηρακλείου, ΟΕΕ ΤΑΚ, ΤΕΕ/ΤΑΚ) στο Ηράκλειο την 23 Φεβρουαρίου 2018. (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 567/23-02-2018).

·      Έγγραφο προς το Δήμο Ηρακλείου με θέμα ‘’Ορισμός εκπροσώπου για τη σύσταση επιστημονικής επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα προκύψουν από την Δημόσια Διαβούλευση για τη Μελέτη του Πάρκου Γεωργιάδη’’, με το οποίο ορίζονται ο Ιωάννης Σχινάς ΑΤΜ, Γεν. Γραμ. της «Α» του ΤΕΕ/ΤΑΚ και η Ευαγγελία (Εύα) Κοκκινίδου τότε μέλος της ‘’Α’’ και νυν μέλος της Δ.Ε.(α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 407/08-02-2018).

·      Επιστολή στον Πρόεδρο Τ.Ε.Ε., Μέλη Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Πρόεδρο «Α» Τ.Ε.Ε., Περιφερειακά Τμήματα υπόψη Μελών Δ.Ε. και Προεδρείων «Α», Γεν. Δ/ντρια ΤΕΕ & Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ, Κοινοποιώντας την στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών & και στην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης , με θέμα ‘’Παρατηρήσεις για το προτεινόμενο σχέδιο Οργανισμού του ΤΕΕ ’’ καταλήγοντας …« Για το σκοπό αυτό θα πρέπει άμεσα να συγκληθεί σύσκεψη Προέδρων στην Αθήνα και κοινές συνεδριάσεις των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων αξιοποιώντας ακόμη και το μηχανισμό τηλεδιασκέψεων του ΤΕΕ στο αμέσως προσεχές διάστημα. Είναι προφανές ότι καθετί που υποβαθμίζει το ρόλο και το έργο των Περιφερειακών Τμημάτων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και δεν είναι ανεκτό. » (αρ. πρωτ. 668/09-03-2018).

·      Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη με θέμα ‘’Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ – Παρατηρήσεις’’ , καταλήγοντας : ….« θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστούν άμεσα τα παρακάτω: 1. Ο τουλάχιστον τριπλασιασμός συνολικού ποσού που έχει διατεθεί για το "Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ" ανά Περιφέρεια, είτε από ευρωπαϊκούς είτε και από εθνικούς πόρους αν χρειαστεί, 2. Η δυνατότητα υποβολής πρόσθετων στοιχείων ή διορθώσεων σε υποβληθείσες δηλώσεις, χωρίς την ακύρωση της αίτησης, και 3. Να αποκατασταθούν άμεσα και να θεωρηθούν οριστικά υποβληθείσες, οι δηλώσεις πολιτών οι οποίοι αδικήθηκαν χωρίς να μπορούν είτε να υποβάλουν, είτε να ολοκληρώσουν την αίτησή τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λόγω τεχνικών προβλημάτων και στρεβλώσεων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.» (αρ. πρωτ. 809/30-03-2018).

·      Επιστολή στον Πρόεδρο Τ.Ε.Ε., Μέλη Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Πρόεδρο «Α» Τ.Ε.Ε., Περιφερειακά Τμήματα υπόψη Μελών Δ.Ε. και Προεδρείων «Α», Γεν. Δ/ντρια ΤΕΕ & Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ, Κοινοποιώντας την στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών & και στην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης , με θέμα ‘’Σκέψεις και διαπιστώσεις για το προτεινόμενο σχέδιο Οργανισμού του ΤΕΕ μετά την πρόσφατη απόφαση της Δ.Ε.’’ καταλήγοντας …« Με βάση τα παραπάνω επαναδιατυπώνουμε την πρότασή μας  ότι θα πρέπει άμεσα να συγκληθεί σύσκεψη Προέδρων στην Αθήνα και κοινές συνεδριάσεις των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων αξιοποιώντας ακόμη και το μηχανισμό τηλεδιασκέψεων του ΤΕΕ στο αμέσως προσεχές διάστημα. Είναι προφανές ότι καθετί που υποβαθμίζει το ρόλο και το έργο των Περιφερειακών Τμημάτων δεν θα γίνει αποδεκτό από το τμήμα μας.» (αρ. πρωτ. 936/27-04-2018).

·      Επιστολή στο Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Γιάννη Αναστασάκη με θέμα ‘’Επισημάνσεις ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Πάρκο Γεωργιάδη’’, καταλήγοντας …« Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, από τον Δήμο, θα εκτιμηθεί η συμβολή όλων των μερών που μετείχαν στην Επιστημονική Επιτροπή και ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που παρέχονται, έτσι ώστε να εφαρμοστούν όσα αναφέρονται στο κείμενο των συμπερασμάτων της, όσο το δυνατό ταχύτερα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει ο Νόμος για ανάλογα έργα, ακόμη και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των προγραμματισμένων εργασιών. Τέλος, προτείνεται να συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης, από το Δήμο, η οποία θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο έργο της Επίβλεψης και της Παρακολούθησης, με σκοπό την εφαρμογή των συμπερασμάτων της Επιστημονικής Επιτροπής, τα οποία αφορούν την παρούσα φάση του έργου, αλλά και τις μελλοντικές φάσεις του, στο χρονικό ορίζοντα της δεκαετίας που καλύπτει η Διαχειριστική Μελέτη. » (αρ. πρωτ. 1123/21-05-2018).

·      Κοινή επιστολή των ΤΕΕ/ Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης προς τη Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  κ. Μαρία Κοζυράκη, με θέμα ‘’Σύνθεση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών’’ καταλήγοντας:….« Επί των προαναφερομένων το ΤΕΕ / Τμήματα Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, έχουν επανειλημμένα διατυπώσει την πάγια θέση τους για την μόνιμη εκπροσώπηση του ΤΕΕ στις εν λόγω Επιτροπές με την συμμετοχή ενός Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού στην σύνθεση των Επιτροπών καθώς το αντικείμενο της εξέτασης των αντιρρήσεων περιέχει εκτός των άλλων και καθαρές τεχνικές λεπτομέρειες που δεν άπτονται του αντικειμένου των δασολόγων ή των γεωπόνων. Αντίθετα απαιτείται ιδιαίτερα εξειδικευμένη γνώση προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα τόσο για το ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο συμφέρον. Ως εκ τούτου παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να αλλάξει η σύνθεση των παραπάνω επιτροπών και να στελεχωθούν και από ένα Αγρονόμο -  Τοπογράφο Μηχανικό, εκπρόσωπο ΤΕΕ.»  (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1174/25-05-18  & αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΚ 580/23-05-18).

·      Κοινή επιστολή των ΤΕΕ/ Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης προς Πανεπιστήμιο Κρήτης, υπόψη του κ. Πρύτανη, Καθηγητή κ. Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα με θέμα ‘’Διακηρύξεις Συμβάσεων Έργων ως Προμήθειες’’ αναφορικά με την 5323/02.05.2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για το «έργο» με τίτλο: «Αποξήλωση των υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών φθορίου, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED, την προμήθεια υλικών όπως καλώδια, υλικά και διακόπτες dimming και μικροϋλικά, συμπεριλαμβανόμενης οποιασδήποτε μετατροπής στις εγκαταστάσεις φωτισμού σε επιλεγμένους χώρους εργασίας και αιθουσών διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο» προϋπολογισμού 308629,03€ πλέον ΦΠΑ 24%, , καταλήγοντας : ….«Κύριε Πρύτανη, στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε επιβεβλημένη την παρέμβαση σας αναφορικά με την ως άνω διακήρυξη, η οποία καταστρατηγεί την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων έργων. » (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ1166/24-05-18 & αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΚ 600/25-05-18).

·      Επιστολή στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πενταμοδίου με θέμα ‘’ Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος και Υγείας ‘’ ενημερώνοντας ότι …«το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. θα συμμετέχει στο Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος και Υγείας με την ιδιότητά του ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο και όχι ως ιδρυτικό μέλος του φορέα που θα συσταθεί. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.»’’ (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1029/25-05-2018).

·      Επιστολή στο Δήμο Σητείας, υπόψη Δημάρχου Σητείας κ. Θεόδωρου Πατεράκη , Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Σητείας και Επιτροπής Διαγωνισμού με θέμα ‘’ Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης « Μελέτη πραγματογνωμοσύνης για τις ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας Δημοσίου της περιοχής Πετρά Δήμου Σητείας» , καταλήγοντας :…« Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τη διόρθωση των τευχών του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξή του. » (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1220/04-06-2018).

·      Επιστολή στους Δήμους Ανατολικής Κρήτης (εκτός από το Δήμο Ηρακλείου που συμμετέχει εκπρόσωπός μας στην επιτροπή του )) με το οποίο απευθύνουμε ερώτημα για τη σύνθεση και λειτουργία των επιτροπών διαβούλευσης του Ν.3852/2010) (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ οικ. 1222/04-06-2018).

·      Παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τα οξυμένα προβλήματα στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου και συνάντηση με την Προϊσταμένη κ. Στρατονίκη Κόπακα.  Έκδοση Δελτίου Τύπου όπου δηλώνετε ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα κινηθεί και θα παρέμβει δυναμικά προς κάθε κατεύθυνση για την εξεύρεση λύσεων στο πρόβλημα που ήδη ταλανίζει την κοινωνία αλλά και τους επαγγελματίες του κλάδου στο Ηράκλειο.

·      Επιστολή προς τους φορείς και τις υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης με θέμα ‘’Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσης ευθύνης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. ‘’ καταλήγοντας …«Παρακαλούμε για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού αλλά και στο σύνολο του Δημόσιου Τομέα. Η εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, σύμφωνα και με την παραπάνω εγκύκλιο, είναι  σύμφωνη με την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρωμένης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης.»(α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ οικ. 1311/18-06-2018).

 

 

Δ. Κεντρικό ΤΕΕ

 

Συμμετοχή της Προέδρου της Δ.Ε. στη συνάντηση με Προέδρους των Περιφερειακών  Τμημάτων του ΤΕΕ και συμμετοχή με παρέμβαση (μεταφέροντας τις ομόφωνες αποφάσεις της Δ.Ε.) στην τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 09 &10 Ιουνίου 2018. Κυρίαρχο θέμα τόσο στη συνάντηση των Προέδρων όσο και στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, ήταν ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του ΤΕΕ.

 

Παράλληλα έγινε συζήτηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό τόσο για το θέμα του οργανισμού όσο και για την επιχορήγηση από το ΤΕΕ αλλά και για την έγκριση που απαιτείται για να εκτελέσουμε τις εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου μας. Επίσης έγιναν επαφές με στελέχη της Διοίκησης του ΤΕΕ για όλα τα παραπάνω θέματα αλλά και για να έχουμε καλή συνεργασία για όλα τα θέματα.

 

Ε. Συναντήσεις

 

Α. Έγιναν συναντήσεις της  Δ.Ε. , του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας αλλά και του Προέδρου της Νομαρχιακής με:

 

·         Τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, τη Δευτέρα 21-05-2018.

·         Τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη την Τρίτη 22-05-2018.

·         Την Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Πελαγία Πετράκη την Τρίτη 05-06-2018.

 

Β. Έγινε συνάντηση μελών της Δ.Ε. και μελών της επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την εφαρμογή του ν. 4495/2017 με τη Δ/ντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου κ. Συθιακάκη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κατά την εφαρμογή του παραπάνω νόμου την Τρίτη 12-06-2018.

 

Γ. Έγινε συνάντηση της Προέδρου της Δ.Ε. και του Προέδρου της Αντιπροσωπείας με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ζώρα και τον Αντιπρύτανη Οικονομικών κ. Παναγιώτης Τσακαλίδη με θέμα τη συνεργασία των 2 φορέων, την Παρασκευή 15-06-2018.

 

Είχαν προηγηθεί θεματικές συναντήσεις της  Δ.Ε. , του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας αλλά και του Προέδρου της Νομαρχιακής:

 

Θέματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου . Η συνάντηση έγινε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου κ. Ευριπίδη Κουκιαδάκη,  τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων κ. Νίκο Ξυλούρη, την Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Πελαγία Πετράκη με θέματα ρέματα, απαλλοτριώσεις, υποστελέχωση υπηρεσιών κ.α.  

Επίσης έγινε και 2η συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Ξυλούρη για ρέματα, απαλλοτριώσεις κ.α. σε συνέχεια της προηγούμενης, την  Πέμπτη 3 Μαΐου.

 

Μελέτη Παλιάς Πόλης Ηρακλείου

Έγινε συνάντηση με το Δήμαρχο κ. Βασίλη Λαμπρινό με Αντιδημάρχους και με στελέχη του Δήμου για θέματα που αφορούν τη Μελέτη Ανάπλασης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου, την Τρίτη 13-02-2018. Έγινε πρόταση από το Δήμαρχο να συγκροτηθεί ομάδας παρακολούθησης της Μελέτης Παλιάς Πόλης με το ΤΕΕ/ΤΑΚ και άλλους φορείς την οποία και αποδεχτήκαμε.

 

Επίσης έγινε παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τα οξυμένα προβλήματα στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου και συνάντηση με την Προϊσταμένη κ. Στρατονίκη Κόπακα:

Μετά τη δημοσιοποίηση από την κα Κόπακα των σημαντικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει το Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου τα οποία οδηγούν πρακτικά στην πλήρη αναστολή λειτουργίας του, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ μαζί με εκπροσώπους κλαδικών συλλόγων Μηχανικών είχε άμεσα (15-06) συνάντηση με την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και δράσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

 

Τέλος πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης για τη διεύρυνση της συνεργασίας των 2 επιμελητηρίων, Τρίτη 20 Ιουνίου 2018. Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας.

 

ΣΤ. Μόνιμες Επιτροπές

 

·      Με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε στις 07.02.2018 έγινε η Συγκρότηση των Μόνιμων Επιτροπών για την τριετία 2017-20.Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 έγινε η Πρώτη Κοινή Συνάντηση των Μόνιμων Επιτροπών παρουσία της Δ.Ε. και του προεδρείου της Αντιπροσωπείας. Με απόφαση της Δ.Ε. η Μ.Ε. 2 παραμένει ανοικτή για όποιον συνάδελφο εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε. 14-06-2018:

-       Προσκλήθηκαν οι Επιμελητές και τα μέλη των Μ.Ε. προκειμένου να συζητηθεί το πλαίσιο λειτουργίας  των Μ.Ε. όπως αυτό καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ και να συμβάλει η Δ.Ε. στη λειτουργία αυτή.

-       Ορίστηκαν οι υπεύθυνοι από τη Δ.Ε.:

             ΜΕ 1: Μόνιμη Επιτροπή Προβολής & Δημοσίων Σχέσεων : Μιχαήλ Βασιλείου, μέλος Δ.Ε.

             ΜΕ 2: Μόνιμη Επιτροπή   Επαγγελματικών Θεμάτων & Ασφαλιστικού : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

             ΜΕ 3: Μόνιμη Επιτροπή Μελετών & Έργων Δημοσίου : Δημήτριος Ρομπογιαννάκης, Γεν. Γραμματέας Δ.Ε.

               ΜΕ 4: Μόνιμη Επιτροπή Ιδιωτικών Έργων & Κατασκευών, Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία/Πολιτικής Προστασίας  

                     : Ιωάννης Αναγνώστου, Αντιπρόεδρος Δ.Ε.

             ΜΕ 5: Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξικού - Πολεοδομικού Σχεδιασμού  :  Κοκκινίδου Ευαγγελία (Εύα), μέλος Δ.Ε.

             ΜΕ 6: Μόνιμη Επιτροπή Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού : Κωνσταντίνος

                      Μπάκιντας, μέλος Δ.Ε.

              ΜΕ 7: Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικής Δημόσιου Χώρου και Πολιτισμού:  Κοκκινίδου Ευαγγελία (Εύα), μέλος Δ.Ε.

              ΜΕ 8 : Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος ,Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας & Νέων Τεχνολογιών : Ειρήνη Βρέντζου

             ΜΕ 9: Μόνιμη Επιτροπή Εθνικού – Δασικού Κτηματολογίου & Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων: Παναγιώτης

                       Κωνσταντακόπουλος, μέλος Δ.Ε.

 

             ΜΕ 10: Μόνιμη Επιτροπή για θέματα Νομού Λασιθίου : Γεώργιος Αγαπάκης, μέλος Δ.Ε.

 

 

·      Στάλθηκαν από τη Δ.Ε. προς εξέταση τα παρακάτω θέματα :

 

ΜΕ 6: Μόνιμη Επιτροπή Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού

 

1.        Οδική ασφάλεια , όπως τέθηκε εκτός Η.Δ. κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε στις 18-01-2018.

2.        Διοργάνωση εσπερίδας ΒΟΑΚ στο Λασίθι αλλά και στο Ηράκλειο . Αναμένουμε τις εξελίξεις .

 

ΜΕ 3: Μόνιμη Επιτροπή Μελετών & Έργων Δημοσίου

Εφαρμογή του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Έργων και Μελετών:  Στο Πλαίσιο Δράσης του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την τριετία 2017 - 2020 μεταξύ άλλων αναφέρεται: «[…] Επιπλέον, έχει ενταθεί με την τελευταία νομοθεσία η πρακτική να βαφτίζονται τα έργα «προμήθειες» και οι μελέτες «έρευνα» με τα ιδρύματα να «κλέβουν» τις δουλειές από τους αποφοίτους τους δημιουργώντας ένα περιβάλλον αθέμιτου ανταγωνισμού. […]».Το ΤΕΕ/ΤΑΚ οφείλει να παρακολουθεί την εφαρμογή του Νόμου περί Μελετών και Έργων και να παρεμβαίνει προς όφελος της νομιμότητας και της διασφάλισης της δουλειάς των συναδέλφων μηχανικών.

Η Δ.Ε. κατά τη συνεδρίαση της 28.03.2018 , αποφάσισε ομόφωνα να διερευνηθεί από την αρμόδια Μ.Ε. «Μελετών και Έργων Δημοσίου» ο βαθμός και η έκταση εφαρμογής αυτής της πρακτικής από τους δημόσιους φορείς και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ανατολική Κρήτη προκειμένου να αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες από το ΤΕΕ/ΤΑΚ.

 

ΜΕ 8 : Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος ,Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας & Νέων Τεχνολογιών

 

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί όλους τους πολίτες και τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την κυκλική οικονομία (http://www.opengov.gr/minenv/?p=9352). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής για την κυκλική οικονομία, ως κομβικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, το οποίο συντονίζει και υλοποιεί ειδική διϋπουργική ομάδα,

εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Η διαβούλευση του Σχεδίου θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουνίου και ώρα 24.00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα συμβάλουν στην υλοποίηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος και της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Προκειμένου να συμμετέχουμε ως ΤΕΕ/ΤΑΚ στη διαβούλευση.

 

 

Ζ. Εκδηλώσεις, Δράσεις

 

Η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου παρουσίασε το έργο του ΡΟΜΠΕΡΤ ΧΑΡΛΙΝΓΚ ‘’ΑΝΘΙΣΜΕΝΕΣ ΜΑΝΟΛΙΕΣ’’, απόδοση: Ερρίκος Μπελιές, 2-11 ΜΑΡΤΙΟΥ, ώρα 21:00 στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου, οργάνωση παραγωγής: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου, συνδιοργάνωση: ΤΕΕ/ΤΑΚ.

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης διοργάνωσε Εσπερίδα με θέμα:  “ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Μια πρώτη προσέγγιση της αναθεώρησής του”. Η Εσπερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Απριλίου 5:30 μ.μ., στην αίθουσα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Αναπτύχθηκαν οι παρακάτω εισηγήσεις:

Το αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο, Συνοπτική παρουσίαση εκτιμήσεων, σκοπών και στόχων. Ειρήνη Βρέντζου |Πολιτικός Μηχανικός MSc

Οικιστικό Δίκτυο, Αντώνης Χουρδάκης |Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

Συνοπτική παρουσίαση κατευθύνσεων δικτύου μεταφορικής υποδομής. Μαρία Σίτη | MScΑγρ. Τοπογράφος Μηχανικός- Συγκοινωνιολόγος

Χωρικές ενότητες Τουριστικής και Βιομηχανικής ανάπτυξης που προβλέπονται από το νέο ΠΧΠ Περιφέρειας Κρήτης. Γιάννης Παρασύρης,  MSc Πολεοδόμος - Χωροτάκτης

Χωροταξικό πλαίσιο και Τοπίο: Προσδοκίες και συμβιβασμοί. Οδυσσέας Σγουρός | Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ

Χωροταξικός σχεδιασμός και οικονομικός προγραμματισμός επιπέδου Περιφέρειας. Νίκος Λεβεντάκης | Αρχιτέκτων

Χωροταξικό Πλαίσιο: Εμφάσεις και αντιφάσεις. Βάννα Σφακιανάκη | Αρχιτέκτων

 

Διοργανώθηκε Ημερίδα με θέμα : «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018, ώρα 18:00 μ.μ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, σε συνδιοργάνωση με το ΤΕΕ/ΤΑΚ και τη συμμετοχή του Συλλόγου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΑΚ, του Συνδέσμου Σιδηρουργών – Αλουμινοκατασκευαστών Ν. Ηρακλείου «Ο Ήφαιστος» και του Σωματείου Επαγγελματιών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Κρήτης και του Cluster Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας. Από τη μεριά του ΤΕΕ/ΤΑΚ και του Συλλόγου Μηχανολόγων αναπτύχθηκαν οι εισηγήσεις :

Κωνσταντίνος Μπάκιντας, Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Αντιπρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ ΤΑΚ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ, Γενικές αρχές και στόχοι».

Ευάγγελος Μπικάκης -Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ « ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ: από την έγκριση υπαγωγής έως το κλείσιμο του Φακέλου Έργου.».

 

Πραγματοποιήθηκε η τρίτη και τελευταία εκδήλωση για την παρουσίαση της καταγραφής των οικισμών Δ.Δ. Τυλίσου, την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα της Δημοτικής  Πινακοθήκης Μαλεβιζίου "Μπότης Θαλασσινός"  στην Τύλισο. Παρουσιάστηκαν οι οικισμοί Τύλισος, Γωνιές, Κεραμούτσι, Μάραθος, Δαμάστα, Μονή, Καμάρι, Αστυράκι, Καμαράκι, Αηδονοχώρι και Καμαριώτης από τις ομάδες καταγραφής των οικισμών. Η παρουσίαση έγινε με βάση την Προγραμματική Σύμβαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ με το Δήμο Μαλεβιζίου με θέμα : ‘Απογραφή του Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Πλούτου 20 Οικισμών του Δήμου Μαλεβιζίου  Κρήτης’. Συντονιστής και των τριών παρουσιάσεων ήταν ο Κώστας Μπάκιντας.

 

Η. Συμμετοχή, Παρέμβαση σε Εκδηλώσεις, Δράσεις

 

Επιστημονικό συνέδριο οδικής ασφάλειας από το Δήμο Χερσονήσου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις 2&3 Μαρτίου 2018. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ εκπροσωπήθηκε από το Δημήτριο Ρομπογιαννάκη, Πολιτικό Μηχανικό μέλος και τώρα Γεν. Γραμματέα της Δ.Ε. του τμήματός μας και το Γεώργιο Καφφετζάκη, Πολιτικό Μηχανικό, πρόεδρο της ΝΕ Λασιθίου. Το θέμα της εισήγησης ήταν «Παρουσίαση πρωτοβουλίας ΤΕΕ-ΤΑΚ για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για την Οδική Ασφάλεια (στην Κρήτη)» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 489/09-02-2018).

 

Περιφέρεια Κρήτης: Εκδήλωση με θέμα : Ψηφιακές δεξιότητες για την ανάπτυξη του Τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης, , Δευτέρα 5 Μαρτίου . Παρευρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό η Πρόεδρος της Δ.Ε.

 

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα «Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Πορεία προς την Κυκλική Οικονομία» την Πέμπτη 29 και Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Παρευρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό αλλά και παρέμβαση με τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ  η Πρόεδρος της Δ.Ε.

 

Ημερίδα συνδιοργάνωσαν ο ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης/Π.Ε.Η. το Σάββατο  31 ΜΑΡΤΙΟΥ στην αίθουσα Καστελάκη του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου στις 10.30 π.μ. με θέμα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΝΟΜΟΙ 3669/2008 & 4412/2016), ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ). Παρευρέθηκαν οι Βρέντζου Ειρήνη , Κώστας Μπάκιντας από τη Δ.Ε. και ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Μπάμπης Κουτρουλης.

 

Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πενταμοδίου και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Εργαστηρίου Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, κάλεσε σε συνάντηση για την ίδρυση του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος και Υγείας (ΠΠΥ). Ο φορέας αυτός θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα έχει στόχο την εκτίμηση κινδύνων από περιβαλλοντικούς ανθρωπογενείς ρύπους σε σχέση με την αύξηση νοσηρότητας και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου, Αίθουσα Ανδρόγεω, – την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 και ώρα 18.30. Παρευρέθη και έκανε παρέμβαση η πρόεδρος της Δ.Ε. Ειρήνη  Βρέντζου.

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ο οργανισμός πολιτισμού Branding Heritage και η Περιφέρεια Κρήτης κάλεσαν στον ανοικτό πολιτιστικό διάλογο «Contemporary Minoans: Ο Μινωικός πολιτισμός εμπνέει σύγχρονους δημιουργούς», με στόχο την ανάδειξη της διαχρονικής επιρροής και ευρείας αποτύπωσης του Μινωικού Πολιτισμού στην παγκόσμια σκηνή της σύγχρονης δημιουργίας, με ομιλητές διακεκριμένους αρχαιολόγους, επιστήμονες, δημοσιογράφους και διεθνούς φήμης δημιουργούς καθώς και εργαστήρια αρχαίων τεχνικών. Παρευρέθη η πρόεδρος της Δ.Ε.

 

Ημερίδα Επαγγελματιών πραγματοποιήθηκε στο Λύκειο Γαζίου  στις 27/04/2018 ημέρα Παρασκευή παρουσία  Αρχιτέκτονα και  Χημικού Μηχανικού των συν. Γιάννη  Πετράκη, κ. Αγγελική Μαρτίνου αντίστοιχα.

 

Συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού με θέμα: “Πώς φαντάζομαι την πλατεία μου;” την Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Μαΐου, στη Νεάπολη με εκπρόσωπο τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ, κ. Γεώργιο Καφφετζάκη. Το παραπάνω διοργανώθηκε από το Δήμο Αγίου Νικολάου.

 

Ημερίδα με θέμα «Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καλεσσών – Ανάπτυξη και προοπτικές αξιοποίησης του κτηρίου» πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το Σάββατο 12 Μαΐου 2018, στις 19:30 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Άνω Καλεσσών. Διοργάνωση Δήμος Μαλεβιζίου. Παρευρέθη και έκανε παρέμβαση η πρόεδρος της Δ.Ε.  

 

Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, στις 19:00, στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου «Μπότης Θαλασσινός» στην Τύλισο, έγινε η επίσημη παρουσίαση της επανέκδοσης του κλασσικού έργου για την ιστορία και τον πολιτισμό της τ. Επαρχίας Μαλεβιζίου, «Το Μαλεβίζι». Παρευρέθη ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. Γιάννης Αναγνώστου.

 

Εκδήλωση με θέμα: «Το Ηρώον του Ηρακλείου», την Τρίτη 15 Μαΐου 2018, ώρα 20:00 στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης», στον Β΄ όροφο του δημοτικού κτηρίου της οδού Ανδρόγεω, με ομιλητές τους Αρχαιολόγους κ. κ. Λιάνα Σταρίδα και Γιώργο Τζωράκη, από την Ηράκλεια Πρωτοβουλία. Παρευρέθη και έκανε παρέμβαση η πρόεδρος της Δ.Ε.  

 

Τεχνικό σεμινάριο, πραγματοποιήθηκε στο Χώρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ, την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018,’’Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων ‘’ YTONG THRAKON. Παρευρέθη και έκανε χαιρετισμό η πρόεδρος της Δ.Ε.  

 

Παρουσίαση «Προστασία από τον κυκλοφοριακό θόρυβο» Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 10:00 –13:00 στο ΤΕΕ/ΤΑΚ από την εταιρεία Accustics Consultancy Company. Παρευρέθη και έκανε χαιρετισμό η πρόεδρος της Δ.Ε.  . Επίσης παρευρέθησαν και μέλη της Δ.Ε.

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης εκδήλωση για τα 40 χρόνια από τη λειτουργία του ιδρύματος , Κεντρική εκδήλωση το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 και ώρα 8,00 .μ.μ. στο Δημοτικό θέατρο Ρεθύμνου ‘’Ερωφύλη’’ στη Φορτέτσα. Με τον Προκόπη Παυλόπουλο. Παρευρέθη η πρόεδρος της Δ.Ε.  

 

Το ΚΕΕΛΠΟ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε ημερίδα με θέμα Νόσος των Λεγεωνάριων σε ταξιδιώτες στην Ελλάδα 18/06 με τη χορηγία του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Παρευρέθη και έκανε χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος  της Δ.Ε.  

 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  (ο μόνος αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση εφευρέσεων και βιομηχανικών σχεδίων), εγκαινίασε την Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Ηρακλείου , τη Δευτέρα 18 Ιουνίου και ώρα 18.00, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, Αίθουσα "Καστελλάκη", Κορωναίου 9, Ηράκλειο Κρήτης. Παρευρέθη και έκανε χαιρετισμό η πρόεδρος της Δ.Ε.   

 

 

Θ. Ομάδες Εργασίας

 

Ζητήματα της επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ για θέματα Ν.4495/17 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». Αμοιβόμενη ομάδα εργασίας για την υποστήριξη του έργου της Δ.Ε. και της αρμόδιας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ για θέματα εφαρμογής του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»». Υπογράφτηκε η σύμβαση με τους συναδέλφους , Βάλια Πετράκη, ΑΜ , Π. Μοχιανάκη, ΠΜ.

 

Μετά από την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) με το Δήμο Ηρακλείου με θέμα «Αναβάθμιση του αξιόλογου Οικιστικού και Μνημειακού Αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου», υπογράφτηκαν στις 20-06-2018 οι συμβάσεις για την «Ομάδα Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υποστήριξης» και για τις «Ομάδες Έρευνας και Καταγραφής».

Οι Ομάδες Έρευνας και Καταγραφής στελεχώθηκαν ως εξής: 1η Ομάδα (α) Ανδ. Πολυχρονάκης, ΠΜ και (β) Β. Πετράκη, ΑΜ, 2η Ομάδα (α) Π. Μοχιανάκης, ΠΜ και (β) Εύα Κοκκινίδου, ΑΜ, 3η Ομάδα (α) Μ. Ευαγγ. Μανιαδή, ΠΜ και (β) Μ. Δαριβιανάκη, ΑΜ και 4η Ομάδα (α) Ευαγγ. Ξεζωνάκη και (β) Ευαγγ. Γκούμας, ΑΜ. Η«Ομάδα Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υποστήριξης» ως εξής: α)επικεφαλής για το συντονισμό των απαραίτητων δράσεων της Ομάδας Ερευνητικού Έργου Σγουρός Οδυσσέας, ΑΜ με αναπληρωτή τον Κλάδο Ιωάννη, ΠΜ β) Παπαντωνίου Παρθενόπη, ΑΜ με αναπληρώτρια την κ. Χρυσούλα Κοκολάκη ΑΜ, γ)  Χαμηλοθώρη  Κων/νο, ΑΤΜ  δ)  Εμμ. Βοσκάκη, ΠΜ.

 

 

Ι. Συνάδελφοι

 

Καλέσαμε τους συναδέλφους να ενταχθούν στον κατάλογο με τις πραγματογνωμοσύνες. (οικ. 1198/25-05-2018)

 

Έγινε πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα συμβούλια αρχιτεκτονικής ΣΑ : έως την λειτουργία του «Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος» και την συγκρότησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/17» (άρθρο 26 του ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4513/2018, καθώς και την εγκύκλιο 1/2017). (Λήξη Παρασκευή 27 Απριλίου).

 

Πληρωμή των εξόδων της ομάδας μπάσκετ για να προπονούνται στο ΤΕΙ.

 

Οι προσκλήσεις της Δ.Ε. και της Αντιπροσωπείας καθώς και τα πιο σημαντικά έγγραφα αποστέλλονται σε όλους τους συναδέλφους.

 

 

Κ. Πραγματογνωμοσύνες

 

Από 18/01/2018 έως 20/06/2018 έγιναν 9 αιτήσεις , εκκαθαρίστηκε 1 και παραδόθηκε 1 πραγματογνωμοσύνες.  

 

 

 

 

                                                                                                        Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

                                                                                                                                          Η Πρόεδρος

 

 

                                                                                                                                       Ειρήνη Βρέντζου

 

Διαβάστηκε 160 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018 06:47