Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσης ευθύνης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΤΕΕ-ΤΑΚ Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 20:08

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ταχ. Δ/νση:               Πρεβελάκη & Γρεβενών
Ταχ. Κώδικας:           71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλέφωνο :               (+30) 2810 342520
Fax:                             (+30) 2810 281128

Ηλ. Δ/νση:                 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα:              
www.teetak.gr

 

Ηράκλειο, 18-06-2018

                 Αρ. πρωτ. : οικ. 1311

                 Σχετ.: 554/18

               

                 Προς:

                 Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

  

 

ΘΕΜΑ:  Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσης ευθύνης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

 

 

 

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 554/20-02-2018 έγγραφό μας.

 

 

Με ομόφωνη απόφασή της η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην τακτική συνεδρίαση της 14.06.2018
έκρινε απαραίτητο να σας αποστείλει την παρούσα επιστολή που αφορά στο προβάδισμα
των κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού αλλά και στο Δημόσιο.
Με το με αρ. πρωτ. 554/20-02-2018 έγγραφό μας σας είχαμε ενημερώσει για την έκδοση
της 2813/2017 Απόφασης ΣτΕ, με την οποία ακυρώνεται το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» κατά το μέρος εκείνο στο οποίο δεν υλοποιείται το
προβάδισμα της κατηγορία Π.Ε. έναντι της κατηγορίας Τ.Ε. καθώς και της 2817/2017
Απόφασης ΣτΕ, με την οποία ακυρώνεται το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Κρήτης» κατά το μέρος εκείνο στο οποίο δεν υλοποιείται το προβάδισμα της κατηγορίας
Π.Ε. έναντι της κατηγορίας Τ.Ε.
Με το παρόν έγγραφό μας σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 26109/05-06-
2018 (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) εγκύκλιος από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη
Σκουρλέτη με την οποία ενημερώνει για την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων επισημαίνεται: «Είναι δεδομένο ότι οι εν λόγω αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση κατά την
κατάρτιση και τροποποίηση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας αλλά και κατά τη
διαδικασία της έγκρισης αυτών, προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση των οικείων
οργανικών διατάξεων των ΟΤΑ με τα κριθέντα από το ΣτΕ. Συνεπώς, ενόψει της
επικείμενης διενέργειας επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με τις διατάξεις του ν.
4369/2016, θα πρέπει οι φορείς άμεσα να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές των
διατάξεων των Οργανισμών τους, σύμφωνα με τα κριθέντα στις ανωτέρω δικαστικές
αποφάσεις, όπου συντρέχει περίπτωση.».

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού αλλά
και στο σύνολο του Δημόσιου Τομέα.
Η εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, σύμφωνα και με την παραπάνω εγκύκλιο, είναι
σύμφωνη με την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της
κατοχυρωμένης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργάνωσης της
δημόσιας διοίκησης.

Με εκτίμηση,
Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

Διαβάστηκε 213 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 11:19