Χρυσή: Απαγορεύεται η αποβίβαση επισκεπτών από ημερόπλοια - Εκδόθηκε το ΦΕΚ

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τρίτη, 05 Απριλίου 2022 07:15

Εκδόθηκε το ΦΕΚ για τον τρόπο λειτουργίας και επισκεψημότητας στη νήσο Χρυσή κατά τη χρονική περίοδο από 1η Μαΐου 2022 έως 31η Οκτωβρίου 2022 και από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου. Επί της ουσίας όπως διαπιστώνει κανείς γίνεται αποδεκτή η Εισήγηση της Επιτροπής εφαρμογής και παρακολούθησης του σχεδίου δράσης για τη Χρυσή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ και την απόφαση που υπογράφει η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κα Μαρία Κοζυράκη (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ)

«Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους 2022 και συγκεκριμένα από 1η Μαΐου 2022 έως 31η Οκτωβρίου 2022 και από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου:

1. Απαγορεύεται η αποβίβαση επισκεπτών από επιβατηγά τουριστικά πλοία (ημερόπλοια), επιβατηγά τουριστικά ολικής ναύλωσης και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής δια των αυθαίρετων προβλητών που ευρίσκονται στη νήσο Χρυσή, ενώ επιτρέπεται στα μέσα αυτά να κάνουν τον περίπλου του νησιού καθώς και στάσεις (αγκυροβολιά) πλησίον των παράλιων, για τη λήψη θαλάσσιου λουτρού των περιηγητών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 92)].

2. Οι επισκέπτες, κατά τη λήψη θαλάσσιου λουτρού, δύνανται να κάνουν χρήση των παράλιων, χωρίς όμως να επιτρέπεται η πρόσβαση στην ενδοχώρα του νησιού, ούτε να κάνουν χρήση της σκιάς των θαλασσόκεδρων εντός του επαπειλούμενου οικοτόπου, τηρώντας όλους του όρους και περιορισμούς που ορίζει η υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/25-08-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Δ΄ 617) και ο ισχύων Κανονισμός που διέπει τη νήσο ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής.

3. Εξαιρούνται των παραπάνω απαγορεύσεων το προσωπικό φύλαξης και εποπτείας, άτομα ή ομάδα ατόμων που πραγματοποιούν επιστημονική έρευνα, κατόπιν αδειοδότησης, καθώς και φυσικά πρόσωπα που έχουν νόμιμα εμπράγματα δικαιώματα επί της νήσου.

Ο έλεγχος της τήρησης των ανωτέρω και η βεβαίωση τυχόν παραβάσεων για την επιβολή κυρώσεων ασκούνται βάσει των όσων ορίζονται στους όρους 41, 42 και 43 της υπό στοιχεία 2548 Π.Ε./10-03-2016 απόφασης Ασκούντα Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Β΄ 1655), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 «Έλεγχος-Κυρώσεις» της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/25-08-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης» (Δ΄ 617). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί που αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της νήσου Χρυσή [υπό στοιχεία 2548 Π.Ε/10-03 -2016 απόφαση»

Ασκούντα Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Β΄ 1655)].

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 11 Μαρτίου 2022

Η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Πηγή: https://hxonews.gr/article/xrysh-apagoreyetai-h-apobibash-episkeptwn-apo-hmeroploia-ekdothhke-to-fek?fbclid=IwAR2CK2xOrFIEhlhuYYgtOC87ugHfhuasPy0gZs7tJS21GXPzjBTiCLUoRmg

Διαβάστηκε 560 φορές