Τα μνημόνια έβλαψαν σοβαρά τους περιβαλλοντικούς ελέγχους το διάστημα 2011 - 2017

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 12:10
Συνέχεια των προηγούμενων αναρτήσεων για την παρουσίαση της  Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος (ΕΚΠ) 2018 από το ΕΚΠΑΑ [ΕΔΩ ΕΔΩ] παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα που αναφέρεται στις Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις στο διάστημα 2011 - 2017. Από την παρουσίαση της ΕΚΠ 2018 προκύπτουν κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον τα εξής:
  1. Η ήδη υποβαθμισμένη υπηρεσία  Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβαθμίστηκε ακόμα περισσότερο τα χρόνια των μνημονίων.
  2. Οι Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι μειώθηκαν δραματικά ιδιαίτερα τα έτη 2016 και 2017.
  3. Το 80% των Περιβαλλοντικών Ελέγχων "του έτους 2017 αφορούσε σε δραστηριότητες του ευρύτερου δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και των εγκαταστάσεων  επεξεργασίας αστικών λυμάτων), ενώ το υπόλοιπο 20% αφορούσε σε δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα." Τυχαίο;
  4. Το 2017 μόνο "το 28% των ελέγχων διενεργήθηκε βάσει του προγραμματισμού της υπηρεσίας". Αν και καταγράφεται βελτίωση σε σχέση με το 2016 το συμπέρασμα που προκύπτει ότι η υπηρεσία, και στο βαθμό που λειτουργεί, ενεργοποιείται κυρίως με καταγγελίες.
  5. Η ΕΚΠ 2018 είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όχι μόνο για το θέμα των Περιβαλλοντικών Ελέγχων, αλλά γιατί παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία τα οποία προσφέρονται για έλεγχο και κριτική αλλά και για δημιουργική αξιοποίηση σε έρευνες και μελέτες.
 
Από το Κεφάλαιο 7 - Οριζόντια Περιβαλλοντικά Θέματα, σελίδες 116 - 117, αντιγράφουμε αυτολεξεί:
 
1. Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
Λόγω της ελλιπούς στελέχωσης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής μείωση των περιβαλλοντικών ελέγχων που διενεργούνται από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Στο γράφημα 7.1. απεικονίζεται το σύνολο των επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, από το 2011 μέχρι το 2017, όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική μείωση των ελέγχων, λόγω του μειωμένου αριθμού των Επιθεωρητών και, συνεπώς, της συσσώρευσης μεγάλου όγκου υποθέσεων που απαιτούν σημαντικό χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωσή τους.
 
Το 80% των ελέγχων του έτους 2017 αφορούσε σε δραστηριότητες του ευρύτερου δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και των εγκαταστάσεων  επεξεργασίας αστικών λυμάτων), ενώ το υπόλοιπο 20% αφορούσε σε δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. Πέραν του περιορισμένου αριθμού των ελέγχων, η σταδιακή υποστελέχωση της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια έχει αρνητική επίπτωση και στο συνολικό αριθμό των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων που εκδίδονται για την περαίωση των υποθέσεων (εκθέσεις ελέγχου, πράξεις βεβαίωσης παράβασης και εισηγήσεις επιβολής προστίμων), όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.
 
Οι περισσότεροι έλεγχοι (72%) το 2017 ήταν έκτακτοι (29% κατόπιν εντολής Υπουργού, 20% κατόπιν καταγγελίας, 10% κατόπιν εντολή εισαγγελέα ή Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κλπ.). Μόλις το 28% των ελέγχων διενεργήθηκε βάσει του προγραμματισμού της υπηρεσίας, το οποίο όμως είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2016 (μόλις 13%).
 
Το 2017 οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος εισηγήθηκαν προς τον Υπουργό ΠΕΝ 23 αποφάσεις επιβολής προστίμου συνολικού ύψους 672.250 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισηγούμενων προστίμων (70%) κυμαίνεται από 700 ως 25.500 ευρώ.
 
Επισημαίνεται ότι συνολικά στη χώρα διενεργούνται πολλαπλάσιοι περιβαλλοντικοί έλεγχοι κυρίως από τις υπηρεσίες των Περιφερειών (Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κλπ.) αλλά και από άλλες υπηρεσίες όπως τα λιμεναρχεία, η Αποκεντρωμένη διοίκηση, τα δασαρχεία κλπ.. Συνολικά ο αριθμός των περιβαλλοντικών ελέγχων εκτιμάται σε πάνω από 1000 αλλά δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία. Βρίσκεται σε εξέλιξη έργο για την κατασκευή σχετικής βάσης δεδομένων που θα επιτρέψει την καταγραφή του μεγαλύτερου ποσοστού των περιβαλλοντικών ελέγχων.
 
Τέλος, έως το τέλος του 2017 υπήρχαν σε εξέλιξη 72 υποθέσεις της Οδηγίας 2004/35 (αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς). Επιπρόσθετα, από το 2011 μέχρι και το 2017 έχουν ολοκληρωθεί τα μέτρα αποκατάστασης για συνολικά 26 υποθέσεις.
 
Πηγή: naturefriends-gr.blogspot.com
Διαβάστηκε 449 φορές