Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου: Οδηγός για τους συντάκτες τοπογραφικών διαγραμμάτων και τη χρήση του Δασικού Χάρτη

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 10:20

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου ενημερώνει ότι έχει αναρτήσει στην σελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης τον οδηγό για τους συντάκτες τοπογραφικών διαγραμμάτων και τη χρήση του δασικού χάρτη.

Οδηγός για τους συντάκτες τοπογραφικών διαγραμμάτων σε σχέση με το Δασικό Χάρτη

Ο Δασικός Χάρτης της Π.Ε. Ηρακλείου αναρτήθηκε με την 554/29-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΨΘΟΡ1Θ0ΜΕΩ) απόφαση ανάρτησης και βρίσκεται στην σχετική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κτηματολόγιο. Από την ημερομηνία ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, η βεβαίωση του χαρακτήρα μιας έκτασης γίνεται από το συντάκτη του τοπογραφικού διαγράμματος[1].

Σε πρώτη φάση ο συντάκτης του τοπογραφικού διαγράμματος πρέπει να δει σε τι στάδιο είναι ο Δασικός Χάρτης (Αναρτημένος ή Κυρωμένος).

Α. Πρώτα βλέπουμε αν είναι κυρωμένος (δηλαδή έχει οριστικό χαρακτήρα) στην ιστοσελίδα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο»:

https://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx

Τα δεδομένα του κυρωμένου χάρτη μπορούν να «κατέβουν από την ιστοσελίδα» επιλέγοντας το πράσινο βέλος.

1.jpg?resize=700%2C296&ssl=1

Στην βεβαίωση αναφέρεται εάν το ακίνητο, ή τμήμα του ακινήτου είναι εντός έκτασης:

  1. ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 1,2,3,4 ΚΑΙ 5 ΑΡΘΡΟΥ 3 Ν998/79 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (πράσινη διαγράμμιση).
  2. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (κίτρινη διαγράμμιση)

Β. Εφόσον το ακίνητο δεν βρίσκεται μέσα σε κυρωμένο χάρτη (Το Ηράκλειο έχει κύρωση για ένα τμήμα του προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου), τότε επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες (προσωρινή ισχύ) στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension

Ανάλογα με το χαρακτήρα του ακινήτου ή τμημάτων αυτού, δίνεται και η αντίστοιχη βεβαίωση στο τοπογραφικό διάγραμμα, με την αναφορά του σταδίου που βρίσκεται ο δασικός χάρτης (Αναρτημένος στην περίπτωση αυτή, δηλαδή έχει προσωρινή ισχύ).

2.jpg?resize=700%2C185&ssl=1

Τα δεδομένα του αναρτημένου δασικού χάρτη μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή .shp από την ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  από το μενού «Ανοιχτά Δεδομένα» (https://www.apdkritis.gov.gr/el/dataset).

Επεξήγηση των συμβόλων του Δασικού Χάρτη:

3.jpg?resize=700%2C501&ssl=1

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για τις περιοχές που είναι εκτός ανάρτησης ή κύρωσης, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, δηλαδή εκδίδεται βεβαίωση από τη δασική υπηρεσία για τον δασικό ή όχι χαρακτήρα μιας έκτασης εφόσον αυτό είναι απαραίτητο από την κείμενη νομοθεσία. Τέτοιες περιοχές είναι π.χ. οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως κλπ. Γενικά οι περιοχές αυτές έχουν εξαιρεθεί της ανάρτησης και αυτή η πληροφορία δίνεται στον αναρτημένο δασικό χάρτη ως περιοχή εκτός ανάρτησης.

4.jpg?resize=700%2C409&ssl=1

[1] Παράγραφος 6, άρθρο 20 του νόμου 3889/2010, όπως ισχύει.

Πηγή: https://www.michanikos.gr/index/articles/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%BD-%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-r10179/

Διαβάστηκε 664 φορές