ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ενημέρωση για την Απόφαση 2817/2017 του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων (εργασιακά)

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018 14:19


Αθήνα, 23-1-2018

 

Αρ. Πρωτ.: 7272                                                                    

 

                                                                                    Προς:   Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ για ενημέρωση των μελών.

 

                                                                                         

 

Θέμα : Ενημέρωση σχετικά με την 2817/2017 απόφαση του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

 

 

Συνάδελφοι, ενημερώνουμε ότι καθαρογράφτηκε και εκδόθηκε στις 16/1/2018 η 2817/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα, σχετικά με το θεσπιζόμενο από το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπάλληλων ΝΠΔΔ, προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, η οποία ακυρώνει το ΠΔ 149/2010 (Α’ 242/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» κατά το μέρος που στις διατάξεις του, που αφορούν στον ορισμό προϊσταμένων στις σχετικές οργανικές μονάδες, ορίζεται ότι επιλέγονται διαζευκτικά υπάλληλοι διαφορετικής κατηγορίες (ΠΕ ή ΤΕ), χωρίς να ορίζεται ότι η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ.

 

Η παραπάνω απόφαση εκδόθηκε ύστερα από αίτηση ακύρωσης που είχε κατατεθεί στο ΣτΕ στις 21/2/2011 με πρωτοβουλία της ΕΜΔΥΔΑΣ Αν. Κρήτης από την ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ, ΕΜΔΥΔΑΣ ΔΚ και ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Η αρχική ημερομηνία εκδίκασης είχε ορισθεί για τις 2/2/2012 από την επταμελή σύνθεση του Γ’ τμήματος του ΣτΕ λόγω της σπουδαιότητας του θέματος. Τελικά μετά από συνεχείς αναβολές που προκλήθηκαν από τον αντίδικο (Δημόσιο) ή το ΣτΕ, εκδικάστηκε στις 24/11/2016 και καθαρογράφτηκε στις 16/1/2018!!. Έχει ήδη αποσταλεί (από 18-1-2018) στην Περιφέρεια Κρήτης και στο Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αποτελεί πλέον ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ από το ανώτατο δικαστικό όργανο του ΣτΕ, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε παρόμοια περίπτωση τροποποίησης ΟΕΥ για φορείς στους οποίους υπηρετούμε σε όλη την Ελλάδα.

 

Kαθοριστική υπήρξε η συμβολή της συναδέλφου Ειρήνης Βρέντζου, τόσο την περίοδο που διατέλεσε πρόεδρος του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αν. Κρήτης, οπότε και συνέταξε η ίδια την πρώτη αυτή προσφυγή στο ΣΤΕ, όσο και στη συνέχεια οπότε και συνέδραμε για το εν λόγω θέμα με την εμπειρία της.

 

Για τον παραπάνω λόγο πιστεύουμε ότι αποτελεί μια σπουδαία νίκη του κλάδου, μάλιστα τη στιγμή ακριβώς που επέρχονται μαζικές τροποποιήσεις των οργανισμών των κρατικών και αυτοδιοικητικών φορέων και για το σκοπό, πέρα από την αυτονόητη ενημέρωση που θα κάνει η ΠΟ σε όλους τους φορείς, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να έχουν αυτιά και μάτια ανοιχτά για τυχόν ακούσιες ή εκούσιες παρεκκλίσεις της Διοίκησης.

        Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Πετρόπουλος Δημήτρης                                     Σάσσαλος Κώστας

 

Διαβάστηκε 1837 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018 16:27