Σε ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης για την ανάρτηση του υπό διαβούλευση νέου “Οργανισμού” του Πολυτεχνείου αναφέρεται:

"Την Πέμπτη 29/5 η Διοίκηση του ιδρύματος δημοσιοποίησε τον υπό διαβούλευση “Οργανισμό” του ιδρύματος αγνοώντας επιδεικτικά τις αποφάσεις των συλλόγων εργαζομένων του ιδρύματος, του συλλόγου προπτυχιακών φοιτητών αλλά και του δικού μας συλλόγου, αποφάσεις οι οποίες εναντιώνονται κατηγορηματικά στην λογική ξεπουλήματος του Δημόσιου Πανεπιστημίου, λογική η οποία αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον νέο νόμο και δρομολογείται μεθοδευμένα από τον υπό διαβούλευση νέο “Οργανισμό”.

Ο νέος “Οργανισμός” του ιδρύματος στόχο έχει να διευκολύνει την πολιτική ιδιωτικοποίησης του δημοσίου πανεπιστημίου, εφόσον διευκρινίζει με ποιο τρόπο θα ορίζονται και θα καταβάλλονται δίδακτρα από τους φοιτητές στους διαφορετικούς κύκλους σπουδών των τμημάτων του πολυτεχνείου, εφόσον ορίζει υπό ποίο καθεστώς θα μπορούν να εκμεταλλεύονται οι εταιρείες τον δημόσιο πλούτο με μηδενικό κόστος (εφόσον ορίζει πλαίσιο συνεργασίας και λειτουργίας αυτών εντός του ιδρύματος), εφόσον θεσμοθετεί – νομιμοποιεί τις ελαστικές μορφές εργασίας περιορισμένης χρονικής διάρκειας που μόνο αβεβαιότητα και ανασφάλεια μπορούν να προκαλέσουν στους εργαζόμενους και τους ερευνητές της πολυτεχνειακής κοινότητας.

Πιο συγκεκριμένα ο νέος κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας που υποκριτικά τέθηκε υπό διαβούλευση από την Διοίκηση του ιδρύματος, εφόσον αναρτήθηκε μόλις μία εβδομάδα πριν την προγραμματισμένη ψήφισή του από την Σύγκλητο, ορίζει τα ακόλουθα :

Κατάργηση του ενιαίου πενταετούς πτυχίου του μηχανικού, σπάσιμο σε δύο κύκλους σπουδών, με τριετή πρώτο κύκλο, με προγράμματα σπουδών πολλαπλών ταχυτήτων. Εισαγωγή διδάκτρων τουλάχιστον στον 2ο κύκλο που αποτελεί προϋπόθεση η παρακολούθησή του για την απόκτηση του πενταετούς διπλώματος μηχανικού.

Προετοιμασία για την ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρείας που θα διαχειρίζεται, σχεδόν με πλήρη αδιαφάνεια στην κοινότητα, την περιουσία του Ιδρύματος και το παραγόμενο ερευνητικό έργο των μελών, αλλά και τις εργασιακές και οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες θα εργάζονται.

Σαφή θεσμοθέτηση της γραφειοκρατικής – αντιδημοκρατικής - αυταρχικής νέας δομής διοίκησης με τα ανεξέλεγκτα Συμβούλια Ιδρύματος, τον Πρύτανη - μάνατζερ, να διοικεί το Ίδρυμα σαν ανώνυμη εταιρεία υπό τον έλεγχο του Συμβουλίου, τον κοσμήτορα ουσιαστικά απόλυτο άρχοντα της Σχολής και τη Σύγκλητο χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των μελών της κοινότητας (εφόσον δεν θεωρεί υποχρεωτική τη συμμετοχή των φοιτητών για την σύνθεση της Συγκλήτου)

Σπάσιμο των εργαστηρίων σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά, πράγμα που οδηγεί σε αποδέσμευση της ερευνητικής δραστηριότητας από την εκπαιδευτική και ανοίγει το δρόμο στην εκμετάλλευση των υποδομών του ιδρύματος, που αποτελούν δημόσια περιουσία, από εταιρείες.

Πρόσληψη εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού με καθεστώς εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Εντεταλμένος Διδασκαλίας, Επιστημονικός Υπότροφος)

Εάν λάβουμε υπόψη μας όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό, με τις υπερεξουσίες που προβλέπονται για τον Πρύτανη, αλλά και την μέχρι τώρα πολιτική στάση της Διοίκησης που βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με λογικές ανταγωνιστικότητας και ιδιωτικοποίησης των δημοσίων ιδρυμάτων, μπορούμε να βγάλουμε εύκολα τα συμπεράσματά μας για το τι μας ξημερώνει αύριο στο Πολυτεχνείο εάν περάσει ο υπό διαβούλευση νέος “Οργανισμός”.

Τελικά ανάπτυξη από ποιον για ποιον, ποιος θα επωμίζεται από την παραγωγή ερευνητικού έργου όταν οι ερευνητές δεν θα ασφαλίζονται καν και θα υπογράφουν 2μηνες και 3μηνες συμβάσεις, και οι συνεργαζόμενοι εταίροι/επιχειρήσεις θα τα τσεπώνουν χοντρά.

Καλούμε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας να αντιληφθούν ότι αυτό το έκτρωμα είναι σοβαρά προσωπική τους υπόθεση που θα αλλάξει άρδην το καθεστώς υπό το οποίο σπουδάζουν, εργάζονται και ζουν .

Η παιδεία, τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία δεν είναι επιχειρήσεις, έχουν χτιστεί από τους φόρους των Ελλήνων εργαζομένων και στόχος τους δεν είναι ούτε η δημιουργία εργοστασίων παραγωγής papers, ούτε η ανταγωνιστικότητα, ούτε η κερδοσκοπία! Στόχος των πανεπιστημίων της χώρας μας είναι να σπουδάζουν και να κάνουν τα παιδιά μας επιστήμονες και ανθρώπους χρήσιμους για τη χώρα και την ελληνική κοινωνία καθώς και να παράγουν ερευνητικό έργο με βάση τις ανάγκες της χώρας μας και όχι το κέρδος των ερευνητικών “εταίρων”.

Ο νέος Οργανισμός έρχεται να συμπυκνώσει όλους τους αντι-εκπαιδευτικούς νόμους για τους οποίους αγωνιστήκαμε τόσα χρόνια σε μια κόλλα χαρτί, έρχεται να διαλύσει και να ξεθεμελιώσει το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Καλούμε τους φορείς της πόλης, τα σωματεία, τους συλλόγους, τις συλλογικότητες, κάθε Χανιώτη και Χανιώτισσα να συνταχθεί μαζί μας και με όλη την Πολυτεχνειακή κοινότητα σε ένα κοινό αγώνα για να μην διαλυθεί το Πολυτεχνείο Κρήτης. Καλούμε όλους σε ένα κοινό μέτωπο να υπερασπιστούμε τη δημόσια παιδία, η οποία χτίστηκε με αγώνες και με τα χρήματα όλων των Ελλήνων' .