Αλλαγές σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς σε γη και χρήμα, τον τρόπο καταβολής των εισφορών σε χρήμα, προβλέπονται στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις», το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς.

 Επιπλέον, αλλαγές προβλέπονται για την αντιμετώπιση της ιδιοκτησίας κατά τη σύνταξη πράξης εφαρμογής, τη διαδικασία αναθεώρησης, τροποποίησης και έγκρισης ρυμοτομικών σχεδίων, την τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, καθώς επίσης και για τη χρηματοδότηση και ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων.

 «Βελτιώνουμε τη νομοθεσία που αφορά τις πράξεις εφαρμογής και τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, δίνοντας πιο ευνοϊκούς όρους στους πολίτες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα βιώσιμες πόλεις με κοινόχρηστους χώρους», δήλωσε σχετικά ο υπουργός αναπληρωτής.

 Σύμφωνα με τον κ. Ταγαρά, τα βασικά σημεία των αλλαγών είναι η νέα κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς σε γη, η νέα ημερομηνία αναφοράς για τον έλεγχο των οικοπέδων και των εμβαδών, η αύξηση των δόσεων για την αποπληρωμή της εισφοράς σε χρήμα (αποπληρωμή σε 9 χρόνια).

 Επίσης προωθείται η δυνατότητα αξιοποίησης και μεταβίβασης των ακινήτων πριν την εξόφληση όλου του ποσού της εισφοράς, η διασύνδεση με το Κτηματολόγιο κατά τη σύνταξη της πράξης και όχι μεταγενέστερα.

 Μάλιστα, σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη ακινήτου που οφείλει εισφορά σε χρήμα, επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου Δήμου, ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον το ποσόν των δόσεων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα τις εκατό (30%) των συνολικών υποχρεώσεων που αναλογούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο, ενώ βελτιώνεται και η διαδικασία και το πλαισίου άρσης της απαλλοτρίωσης μετά την παρέλευση των προθεσμιών.

 Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, το σχέδιο νόμου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και ενσωματώνεται ως ξεχωριστό κεφάλαιο στο νομοσχέδιο για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί και να συζητηθεί στη Βουλή εντός του Ιουνίου.

 Η δημόσια διαβούλευση διενεργείται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ στον ιστοχώρο: http://www.opengov.gr/minenv/?p=6237