Εγκύκλιος ως προς τα γεωχωρικά δεδομένα (και τη διαδικασία έγκρισής τους) των μελετών «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων»

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 11:56

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν.4759/2020, το ΕΣΕΚΚ αποτελεί το εργαλείο καταγραφής για τον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Μέσω των ΕΣΕΚΚ οι δήμοι καταρτίζουν επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι των οποίων δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση και ιεραρχούνται ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, ως προς την αναγκαιότητα υλοποίησής τους, βάσει της πολεοδομικής σημασίας τους για την πόλη.

Η ιεράρχηση της αναγκαιότητας απόκτησης των ΚΧ – ΚΦ θα βοηθήσει τους Δήμους στην εφαρμογή του σχεδίου και την αύξηση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών της.

Το ΥΠΕΝ θεωρεί ότι τα ΕΣΕΚΚ θα καταδείξουν την πρόοδο εφαρμογής των εγκεκριμένων σχεδίων, αναφορικά με την υλοποίηση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, για το σύνολο της χώρας και ειδικότερα στις περιοχές όπου υφίσταται εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο.

Προκειμένου τα δεδομένα των ΕΣΕΚΚ να καταστούν ανοιχτά δημόσια δεδομένα, απαιτείται η κατά το δυνατόν ομοιογενής μορφή των παραδοτέων των σχετικών μελετών, ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω διαχείριση και δημοσιοποίησή τους στη γεωπύλη του ΥΠΕΝ “mapsportal.ypen.gr”.

Στην πρώτη προσπάθεια διαχείρισης και δημοσιοποίησης των παραδοτέων των εγκεκριμένων μελετών, παρατηρήθηκαν ανομοιογένειες μεταξύ των ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων. Με αφορμή το γεγονός αυτό, συντάχθηκαν και παρατίθενται τεχνικές οδηγίες για την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με τη δομή της γεωχωρικής βάσης δεδομένων και τα παραδοτέα ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα των εν λόγω μελετών.

Προς υποβοήθηση των αναδόχων, διατίθεται η πρότυπη δομή των παραδοτέων θεματικών επιπέδων (τύπου shapefile) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, η οποία περιλαμβάνεται εν είδη πινάκων και στο Παράρτημα των παρόντων τεχνικών οδηγιών.

(Σύνδεσμος ανάκτησης πρότυπης δομής των παραδοτέων θεματικών επιπέδων: https://ypen.gov.gr/chorikos-schediasmos/astikosschediasmos/epicheirisiaka-schedia-gia-tin-exasfalisi-koinochriston-kai-koinofelon-choron-esekk/).

Τεχνικές Οδηγίες

Το σύστημα αναφοράς των θεματικών επιπέδων θα είναι το ΕΓΣΑ’ 87.

Τα παραδοτέα γεωχωρικά δεδομένα θα είναι ανοικτού μορφότυπου (Shapefile ή GeoJSON ή GML), πολυγωνικής μορφής, χωρίς επικαλύψεις.

Συλλογή δεδομένων (ενότητα “Β” των σχετικών προδιαγραφών):

Απαιτείται η συλλογή των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και τυχόν τροποποιήσεών τους, ανά Δημοτική Ενότητα/Κοινότητα του εκάστοτε Δήμου.

Επίσης, απαιτείται η χορήγηση των στοιχείων κτηματογράφησης (ΚΑΕΚ, Ιδιοκτησιακό Καθεστώς), για τα γεωτεμάχια που περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης, από το ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος: 

ΥΠΕΝ-οικ.-ΥΠΕΝΔΕΣΕΔΠ1308961564-09.12.2022.pdf

ή εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2144653Π8-3ΞΚ

 

Πηγή: https://www.michanikos.gr/index/articles/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%89%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%C2%AB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%86%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%87%CF%8E%CF%81%CF%89%CE%BD%C2%BB-r13175/

Διαβάστηκε 321 φορές