ΑΔΜΗΕ: Οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν έργα ΑΠΕ μέχρι 2.200 MW στην Κρήτη

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 06:46

Έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2.100-2.200 MW είναι σε θέσει να «σηκώσει» υπό προϋποθέσεις, το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ όσον αφορά στα περιθώρια ισχύος για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ στα νησιά, η οποία ετέθη σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ.
Ο ΑΔΜΗΕ στην εισήγηση του σημειώνει ότι για να λειτουργήσει ομαλά το σύστημα της Κρήτης αλλά και να προχωρήσουν οι επενδύσεις σε νέα έργα ΑΠΕ απαιτείται ο Διαχειριστής να έχει τη δυνατότητα περικοπής της ισχύος των σταθμών ΑΠΕ, όταν απαιτείται όπως και να αναπτυχθούν έργα αποθήκευσης τα οποία θα δώσουν ευελιξία στο σύστημα να απορροφήσει περισσότερη πράσινη ενέργεια χωρίς κινδύνους.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην εισήγηση του ΑΔΜΗΕ το σύστημα της Κρήτης μπορεί να «σηκώσει» έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2.100-2.200 MW μόνο στην περίπτωση της επιβολής περικοπών. Σε περιπτώσεις δε ανωτέρας βίας, όπως μεγάλη βλάβη στις διασυνδέσεις, τότε ενδέχεται να υπάρξουν αυξημένες περικοπές ενέργειας για τη διασφάλιση της ασφαλούς τροφοδότησης του νησιού. Επιπλέον η εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης 100 MW θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του διαθέσιμου περιθωρίου για σύνδεση ΑΠΕ κατά περίπου 150 MW.
Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα στην Κρήτη λειτουργούν αιολικά ισχύος 209,85 MW και φωτοβολταϊκά 102,3 MW.

Για τον προσδιορισμό των περιθωρίων ισχύος σταθμών ΑΠΕ o ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με το ΕΜΠ προχώρησε στη διερεύνηση και πλήθους παραγόντων όπως η μεταφορική ικανότητα των διασυνδετικών δικτύων, οι περιορισμοί αφαλούς λειτουργίας του συστήματος, ο ταυτοχρονισμός της παραγωγής των διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και λειτουργικοί περιορισμοί που εισάγουν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις.
Σε ότι αφορά δε τις λειτουργικές περικοπές ισχύος των μονάδων σημειώνει ότι αποτελούν παράγοντα που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα περιθώρια για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, καθώς και ότι αποτελεί μια δυνατότητα διεθνώς διαδεδομένη που παρέχει ευελιξία στα συστήματα μεταφοράς, ενώ προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ.

Οι προϋποθέσεις

Η δυνατότητα αυτή αφορά περιοχές με περιορισμένο ανταγωνισμό ή με συστηματική εμφάνιση συνθηκών συμφόρησης και οι περικοπές εφόσον αιτιολογούνται δεν υπερβαίνουν το 5% της ετήσιας παραγόμενής ηλεκτρικής ενέργειας.  Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν από τον ΑΔΜΗΕ για να προσδιοριστούν τα περιθώρια εγκατάστασης νέων ΑΠΕ είναι και οι εξής:
Ο μέσος ετήσιος συντελεστής φόρτισης μονάδων ΑΠΕ ανέρχεται στο 39% για τους αιολικούς σταθμούς και στο 16% για τους σταθμούς φωτοβολταϊκών και 34% για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς.
Το όριο εξαγωγικής ισχύος από την Κρήτη προς το διασυνδεδεμένο σύστημα ορίζεται στα 800 MW. Το όριο αυτό αφορά τη συνολική μεταφορική ικανότητα και των δυο διασυνδέσεων της Κρήτης με την Πελοπόννησο και την Αττική.

Δεν λαμβάνονται υπόψιν τυχόν τοπικοί περιορισμοί και θεωρείται ότι το δίκτυο αναπτύσσεται κατάλληλα με την ανάπτυξη των νέων μονάδων ΑΠΕ για την άρση των όποιων τοπικών περιορισμών.
Δεν συνυπολογίζεται λειτουργία συμβατικών θερμικών μονάδων παραγωγής.
Οι περικοπές προκύπτουν μόνο από τα όρια εξαγωγικής ικανότητας δηλαδή δεν λαμβάνονται υπόψιν περικοπές από ενεργειακούς περιορισμούς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Θεωρείται ότι το σύνολο των αιολικών σταθμών και το 50% της εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β διαθέτουν τεχνική δυνατότητα να λάβουν και να υλοποιήσουν εντολή περιορισμού της ισχύος.

Στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψιν και η παραγωγή ηλιοθερμικού σταθμού ισχύος 70 MW για τον οποίο υπάρχει σύμβαση σύνδεσης.
Δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν καμία μονάδα αποθήκευσης εκτός από την αποθήκευση θερμικής ενέργειας εντός του ηλιοθερμικού σταθμού
Η αποθήκευση με τη μορφή υβριδικών σταθμών παραγωγής δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης πρόσθετης ισχύος από τους σταθμούς ΑΠΕ η οποία ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη μελέτη του ΑΔΜΗΕ
Όπως σημειώνεται στη μελέτη στην περίπτωση εγκατάστασης σταθμών αποθήκευσης στην Κρήτη το περιθώριο ανάπτυξης νέων ΑΠΕ διευρύνεται και ο Διαχειριστής θεωρεί ότι πρέπει να γίνει νέα εκτίμηση. Ενδεικτικά σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΕΜΠ που επικαλείται ο ΑΔΗΕ η εγκατάσταση σταθμού αποθήκευσης 100 MW μπορεί να μειώσει τις περικοπές περίπου κατά 2%.

Πηγή: https://www.worldenergynews.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82/articles/538059/admie-oi-proypotheseis-gia-na-anaptyxthoyn-erga-ape-mexri-2-200-mw-stin-kriti

Διαβάστηκε 163 φορές