Στρατηγικές επενδύσεις κατά ...παρέκκλιση: Τι ορίζει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 09:22

Σε νέο «ξεχείλωμα» της πολεοδομικής νομοθεσίας προκειμένου να χωράει όλες τις επενδύσεις που θα χαρακτηριστούν στρατηγικές (χαρακτηρισμός ο οποίος, πάντως, διευκολύνεται καθώς ταυτόχρονα μειώνονται και τα απαιτούμενα οικονομικά μεγέθη), προχωρεί το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το σχετικό νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή και αναμένεται να εισαχθεί αύριο Τρίτη στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή δίνοντας κυριολεκτικά ...γη και ύδωρ στους επενδυτές.

 

Κι αυτό καθώς το σχέδιο νόμου εκτός του ότι ανάβει το πράσινο φως για την παραχώρηση αγιαλού, παραλίας ακόμα και πυθμένα, θεσπίζει και κάθε λογής παρέκκλιση σε όλα τα προσμετρώμενα μεγέθη προκειμένου να αναγερθούν οι εγκαταστάσεις, ενώ δίνει τη δυνατότητα να θεωρηθεί τμήμα της επένδυσης μη όμορο οικόπεδο ακόμα κι αν αυτό βρίσκεται σε ακτίνα 1,5 χιλιομέτρου.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να καταρτίζει Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) επί καταρχήν ενιαίων εκτάσεων. Ωστόσο στην επένδυση μπορεί να ενταχθεί έως μια μη όμορη έκταση, η οποία σωρευτικά καλύπτει λιγότερο του 50%, επί της συνολικής έκτασης του βασικού ακινήτου της επένδυσης, δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση αρτιότητας - οικοδομησιμότητας του βασικού ακινήτου, και έχει μέγιστη απόσταση, με το έτερο ακίνητο, 1,5 χιλιόμετρο.

Το σχέδιο νόμου παρέχει και σειρά πολεοδομικών κινήτρων στους στρατηγικούς επενδυτές και συγκεκριμένα ορίζει ότι για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων σε χώρους εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, όπως αυτοί προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στα εκάστοτε Χωροταξικά Πλαίσια, καθώς και στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό. Οι συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις δύναται να αφορούν:

  •  

    Στις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του οικοπέδου, καθώς και στις αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων,

  • στον συντελεστή δόμησης,

  • στον συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης,

  •  

    στην κάλυψη, και

  • στο ύψος, με εξαίρεση το ύψος των πυλώνων φωτισμού, το οποίο καθορίζεται από την αντίστοιχη μελέτη φωτοτεχνικής κάλυψης.

Για τις μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης, που προβλέπεται ορίζεται σε 0.6, αλλά δύναται να προσαυξηθεί αιτιολογημένα μέχρι 0,9, ανάλογα με τις ανάγκες της στρατηγικής επένδυσης.

Για τις επενδύσεις στον τομέα κατασκευής κέντρων δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπών συνοδευτικών δραστηριοτήτων (Data Centres), ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης, που προβλέπεται ορίζεται σε 0.8 και το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 60%.

Παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας και πυθμένα

Ως προς την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας, στο νομοσχέδιο επισημαίνεται ότι για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επιτρέπεται η παραχώρηση στον φορέα της επένδυσης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα.

Για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, για τις οποίες καταρτίζεται ΕΣΧΑΣΕ η παραχώρηση στον φορέα της επένδυσης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα, επιτρέπεται μετά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων. Ωστόσο για αλλες επενδυσεθς θα εκδίδεται κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, μετά από γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αφού προηγηθεί η κατά το δυνατόν ευρύτερη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους όρους παραχώρησης διάρκειας τουλάχιστον επτά ημερών.

Η απόφαση αυτή μάλιστα «μπορεί να περιλαμβάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των Στρατηγικών Επενδύσεων, καθορίζει τους λοιπούς όρους της παραχώρησης και τεκμηριώνει τους λόγους, για τους οποίους η παραχώρηση αυτή θεωρείται δημόσιας ωφέλειας».

Επιπλέον το σχέδιο νόμου επιτρέπει την παραχώρηση και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο δια του οποίου πραγματοποιείται σχεδιασμός γης επί του αιγιαλού ή της παραλίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται σε αυτό.

Υπουργείο Ανάπτυξης: «Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός»

Την απαραίτητη νομική σαφήνεια και τη δημιουργία ελκυστικότερων συνθηκών για τους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές, διασφαλίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το υπουργείο σημειώνει πως περιλαμβάνει νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων σε σύγχρονους τομείς της οικονομίας και προάγει την έρευνα και την ανάπτυξη, τη βιοτεχνολογία, τη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη, τη διαστημική βιομηχανία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την παροχή υπολογιστικού νέφους (cloud computing), τα κέντρα δεδομένων (data centers), τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων κινηματογραφικών παραγωγών (studios), τον ιατρικό τουρισμό, την αγροδιατροφή, τη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, τα Επιχειρηματικά Πάρκα και τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEIs).

«Διευκολύνεται ο χαρακτηρισμός μιας επένδυσης ως στρατηγικής καθώς μειώνονται τα απαιτούμενα οικονομικά μεγέθη, εισάγονται νέα κεφαλαιακά κίνητρα σε ειδικές κατηγορίες επενδύσεων και επιταχύνονται οι διαδικασίεςαδειοδότησης και ελέγχου υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων με την ανάθεση της παρακολούθησης σε ιδιωτικούς φορείς» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Επίσης με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, εισάγεται νέα κατηγορία Στρατηγικών Επενδύσεων υπό τον τίτλο «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» που συνδέονται με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ εφαρμόζονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τις επενδύσεις που υλοποιούνται σε περιοχές που εντάσσονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,με σκοπό τη μέγιστη επενδυτική ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών.

Πηγή: https://www.ethnos.gr/greece/article/184240/strathgikesependyseiskataparekklishtiorizeitonomosxediotoyypoyrgeioyanaptyxhs

Διαβάστηκε 69 φορές