Εντός τριμήνου η απόφαση για την προσφυγή των κατοίκων του Καστελλίου

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020 13:51
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκδικάστηκε η προσφυγή των κατοίκων του Καστελλίου, οι οποίοι κάνουν λόγο για σοβαρές παραβάσεις της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που επιφέρει ο νόμος 4612/19, με τον οποίο κυρώθηκε η σύμβαση παραχώρησης για το αεροδρόμιο Καστελλίου.

Το Δικαστήριο έδωσε προθεσμία μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου για την υποβολή υπομνημάτων από όλες τις πλευρές ενώ η απόφαση αναμένεται σε διάστημα περίπου τριών μηνών.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των κατοίκων τόνισε πως δεν μπορεί το έργο να υλοποιείται με την περιβαλλοντική μελέτη του 2009 καθώς στα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό η περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υπογράμμισε ότι σε αντίστοιχα έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ήδη νομολογία δικαστηρίων που επιβάλλει την εκπόνηση ειδικής οικολογικής αξιολόγησης η οποία στην περίπτωση του αεροδρομίου Καστελλίου δεν έχει υλοποιηθεί.

Ενημέρωση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των προσφευγόντων Γιώργο Μπάλλια για την πορεία της εκδίκασης και τα επιχειρήματα των δύο πλευρών (βίντεο):

Παρεμβάσεις υπέρ του έργου άσκησαν τρεις νομικοί σύμβουλοι από την πλευρά της κοινοπραξίας, του Υπουργείου Υποδομών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Βασικό τους επιχείρημα ήταν ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 2009 δεν περιέλαβε τις περιοχές ειδικής προστασίας καθώς βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου εκτελείται το έργο.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των κατοίκων υπέβαλε αίτημα προς το ΣτΕ για την αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το κατά πόσο είναι αναγκαία η εκπόνηση ειδικής οικολογική αξιολόγησης αλλά και για το κατά πόσο η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης επέχει θέση άδειοδότησης του έργου.

Από την πλευρά τους οι κάτοικοι εξετάζουν το ενδεχόμενο υποβολής αίτησης έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων για τη διακοπή κάθε εργασίας στο αεροδρόμιο μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου ενώ ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γιώργος Μπάλιας τόνισε πως οι λόγοι ακυρώσεως συνιστούν και αιτία προσφυγής και στο ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επόμενο χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι την αίτηση ακύρωσης του νόμου κατατέθηκε στις 25 Ιουλίου από την «Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Διάσωση, Προβολή και Αειφόρο Ανάπτυξη της Πεδιάδος» και την «Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου» αλλά και από πολίτες της περιοχής.

Στην προσφυγή τους οι κάτοικοι του Καστελλίου και φορείς του Ηρακλείου ζητούν την ακύρωση του νόμου για το νέο αεροδρόμιο, με τα επιχειρήματα ότι για την αδειοδότηση του έργου δεν πραγματοποιήθηκε σύγχρονη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την Προστασία Ειδών και Οικοτόπων.

Όπως τονίζεται και στην προσφυγή, πριν από την αδειοδότηση του έργου δεν πραγματοποιήθηκε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαδικασία αναγκαία και απαιτητή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/92/Ε.Ε., εφόσον οι επιπτώσεις του έργου είναι πολύ ευρύτερες γεωγραφικά από την περιοχή αυτού καθαυτού του έργου και επηρεάζουν τον άνθρωπο, την πανίδα και τη χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα, το κλίμα και το τοπίο, τα υλικά αγαθά και την πολιτιστική κληρονομιά.

Αντίθετα, το έργο προωθήθηκε για αδειοδότηση μόνο με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 2009, η οποία δεν περιλαμβάνει σημαντικές παραμέτρους της νέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς έχουν παρέλθει πλέον δέκα χρόνια από τη σύνταξή της.

Επιπλέον, για την αδειοδότηση του έργου δεν έχει ληφθεί υπόψη η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την Προστασία Ειδών και Οικοτόπων, παρά το γεγονός ότι επηρεάζονται καθοριστικά η Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Αστερούσια Ορη (Κόφινας)» με κωδικό GR4310013, η Ειδική Ζώνη Διατήρησης με κωδικό GR4320002 - «Δίκτη» (Οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Κράσι, Σελάκανο, Χαλασμένη Κορυφή) και η Ειδική Ζώνη Διατήρησης με κωδικό GR4310006 - Δίκτη: Ομαλός της Βιάννου (Σύμη-Ομαλός).

Όπως αναφέρεται επίσης στην αίτηση ακύρωσης, από το αδειοδοτημένο έργο λείπει παντελώς η απαιτούμενη καταγραφή των φυσικών οικοτόπων, των ζωικών και των φυτικών ειδών αλλά και η αξιολόγηση των επιπτώσεων στις προστατευόμενες περιοχές και στα είδη πανίδας και χλωρίδας χάριν των οποίων ορίστηκαν οι περιοχές αυτές ως προστατευόμενες και εντάχθηκαν στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000.

Τέλος, γίνεται λόγος  για το ξερίζωμα χιλιάδων ελαιόδεντρων αλλά και για την καταστροφή, λόγω ρύπανσης, όλων των υπολοίπων από τα οποία ζει σήμερα η εύφορη περιοχή.

Πηγή: https://www.efsyn.gr/efkriti/koinonia/230289_entos-triminoy-i-apofasi-gia-tin-prosfygi-ton-katoikon-toy-kastellioy

Διαβάστηκε 206 φορές