Ανακοίνωση συμπαράστασης στο συνάδελφο  Σαράντο Γέμελα, Μηχανολόγο Μηχανικό, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Πρόεδρο της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης και μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ.               Ο συνάδελφος Σαράντος Γέμελας διώκε...