Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 237

*ΑΜΑΚ: Αίτημα για συζήτηση στην ΄΄Α΄΄ με θέμα την ΄΄Ποινικοποίηση των μηχανικών'' και σχέδιο απόφασης

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015 20:04

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ                                          

 

                                                                               Προς

                                                                               Τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας

                                                                               του ΤΕΕ-ΤΑΚ

                                                                                  Κοιν.                                                                                                                                      

1.    Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε.  του ΤΕΕ-ΤΑΚ

2.    Το προεδρείο της Α.

3.    Τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου (δια του προέδρου της)

4.    Τους εκπροσώπους των παρατάξεων.

                                                                                             

 

Θέμα : Αίτημα για εισαγωγή θέματος στην επόμενη Αντιπροσωπεία.

 

Αιτούμαστε την εισαγωγή του θέματος «Ποινικοποίηση Μηχανικών», στην επόμενη Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΤΑΚ επισυνάπτοντας σχέδιο απόφασης .

 

Συνημ. Σχέδιο απόφασης για το θέμα.

 

                                                                          

 

                                                                                           Ηράκλειο 08-12-14

 

                                                                        Τα μέλη της ΑΜΑΚ στην Αντιπροσωπεία

                                                   

                                                                              

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Προς την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΤΑΚ στις …2014 με θέμα «Ποινικοποίηση Μηχανικών»,  βασισμένο στην Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΑΚ της 28ης Ιουνίου 2011.

Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης σε τακτική της συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος, οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών την ….η ……… 2014 συζήτησε το ως άνω θέμα, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της ΑΜΑΚ (Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης ) η οποία είναι βασισμένη  στην Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΑΚ της 28ης Ιουνίου 2011, και αποφάσισε ……….. να ζητήσει από τους αρμόδιους φορείς τα παρακάτω:

1.    Να σταματήσει άμεσα από τις κυβερνήσεις η προσπάθεια απαξίωσης του σημαντικού ρόλου του μηχανικού στην κοινωνία , που εκτός από την πρωτοφανή επίθεση που δέχεται τα τελευταία χρόνια (κατάργηση αμοιβών, επαγγελματικά δικαιώματα, υπέρογκη αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, κλοπή αποθεματικών ΤΣΜΕΔΕ, ) βιώνει και  πρωτοφανή κλιμάκωση της ποινικοποίησης των πράξεων του. Οι πολίτες της Κρήτης δικαιούνται ποιοτικά έργα, αλλά, την ίδια στιγμή ενώ επιβραβεύονται οι πολιτικοί που τα εντάσσουν σε προγράμματα και τα παραδίδουν σε χρήση,  οι μηχανικοί που τα μελετούν, τα επιβλέπουν και τα κατασκευάζουν μετατρέπονται σε εύκολα εξιλαστήρια θύματα ποινικών ή και αστικών διώξεων, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε μετά από ανυπόστατες καταγγελίες από κάποιους μεμονωμένους πολίτες για δικούς τους και πολλές φορές ιδιοτελείς λόγους. 

2.    Να μην παραπέμπονται αστήρικτες και αναπόδεικτες καταγγελίες κατά μηχανικών αθρόα και συλλήβδην στα ακροατήρια των Δικαστηρίων, εφόσον μετά από ακριβή και τεκμηριωμένη διερεύνηση των πραγματικών δεδομένων - στοιχείων με ορθή ερμηνεία των νομικών διατάξεων, από τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές προκύπτει η αθωότητα των μηχανικών και το αβάσιμο των καταγγελιών. Έτσι δεν θα χάνεται  πολύτιμος και παραγωγικός χρόνος από την τεχνική τους εργασία, αλλά και χρήματα και στην συνέχεια στα ακροατήρια να προκύπτει η αθωότητα τους.

3.    Να συμπληρωθούν τα κενά του θεσμικού πλαισίου κατασκευής των έργων, με ακριβή επιμερισμό των ευθυνών όλων των συντελεστών της παραγωγής των έργων. Ειδικότερα για τα Δημόσια Έργα να συμπληρωθούν τα κενά του άρθρου 40 «Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων» του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», το οποίο  διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 172 και 178 (ν.4281/14),με τη σύνταξη ενός πλήρους καθηκοντολογίου τόσο για τους επιβλέποντες μηχανικούς και τους Προϊσταμένους τους, όσο και για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις. Έτσι οι  δικαστικές αρχές θα εφαρμόζουν ρητά και ορθά τις νομικές διατάξεις και δεν θα ερμηνεύουν τις όποιες ενέργειες τους κατά περίπτωση, με υπαρκτό κίνδυνο εμφιλοχώρησης εσφαλμένων αξιολογικών στοιχείων για τον όποιο καταλογισμό ευθυνών στα αντίστοιχα όργανα.

4.    Να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις που καθορίζει η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) στα οποία : «καθορίζονται και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των παραγόντων οι οποίοι συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή των ιδιωτικών οικοδομικών έργων και εγκαταστάσεων».

Ειδικότερα:

4.1.    Να καθορισθούν και να εξειδικευθούν οι αρμοδιότητες, υποχρεώσεις, ευθύνες, κ.α. :

-  του κυρίου του έργου

-  του μελετητή μηχανικού κατά τομέα εργασιών

-  του επιβλέποντος μηχανικού κατά τομέα εργασιών

-  του γενικού εργολάβου του έργου

-  του κατ` είδος εργασίας υπεργολάβου, τεχνικού και τεχνίτη

-  των παραγωγών δομικών υλών, υλικών και ειδών

-  των προμηθευτών δομικών υλών, υλικών και ειδών

 

4.2.    Να καθορισθούν κατά περίπτωση τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες βάσει των οποίων οι εργολάβοι, υπεργολάβοι, παραγωγοί και προμηθευτές θα ενταχθούν στο αντίστοιχο μητρώο μέσω του οποίου θα πιστοποιείται η πληρότητα, ποιότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών, υλών, υλικών και ειδών, καθώς και ο τρόπος επιμερισμού των ευθυνών των παραπάνω προσώπων, το είδος των κυρώσεων, τα κριτήρια και τα όργανα επιβολής αυτών. Επίσης να ορισθούν τα όργανα και οι διαδικασίες σύνταξης των μητρώων εργολάβων, υπεργολάβων, παραγωγών και προμηθευτών. Έτσι όλα τα βιομηχανικά και εργοταξιακά υλικά θα πιστοποιούνται  είτε μέσω εγκεκριμένων - πιστοποιημένων δημόσιων ή ιδιωτικών εργαστηρίων, είτε μέσω διαδικασίας ISO και όλοι θα έχουν αναλογική ευθύνη, είτε για τις επιστημονικές τους γνώσεις, είτε για την δουλειά, που υποχρεούνται να γνωρίζουν και υλοποιούν.

 

5.    Να καταργηθεί το 1ο άρθρο του ν. 4057/12 «Πειθαρχικό Δίκαιο ΔημοσίωνΠολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου..» που αντικατέστησε το άρθρο 103 (κεφάλαιο ΣΤ΄ του Μέρους Δ΄ του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26 ), το οποίο καταργεί το τεκμήριο της αθωότητας, θέτοντας εκτός υπηρεσίας πολλούς μηχανικούς του δημοσίου λόγω της  φύσης του αντικειμένου τους στη Δημόσια Διοίκηση.  

 

6.    Να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα, έτσι ώστε η παραγραφή για την παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής κατά την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των ιδιωτικών και δημόσιων έργων, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου, να μην αρχίζει από την ημέρα επέλευσης του αποτελέσματος της παραβίασης, αλλά από την ημέρα τέλεσης της αξιόποινης πράξης όπως ορίζει και το άρθρο 112 του Ποινικού Κώδικα. Η παράγραφος 2 του 286 όπως ισχύει σήμερα, έχει σαν συνέπεια να βαρύνονται οι μηχανικοί σε όλη τους την ζωή (με επέκταση ως προς τις αστικές ευθύνες και στους κληρονόμους τους), την ίδια στιγμή που η παραγραφή των κακουργηματικών πράξεων των πιο στυγνών και αδίστακτων εγκληματιών, όπως ανθρωποκτονίες, κ.λ.π., είναι 20 χρόνια για τα εγκλήματα που τιμωρούνται με ισόβια κάθειρξη και 15 σε κάθε άλλη περίπτωση και αρχίζει από την τέλεση της πράξης, όπως ορίζει το άρθρο 111 του Π.Κ. 

Διαβάστηκε 3010 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015 20:09