Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 237

* ΑΜΑΚ: Θα υλοποιθούν οι αποφάσεις της Δ.Ε. για το Δήμο Ηρακλείου και την ΥΔΟΜ;

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015 22:22

 

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Αρ. πρωτ. ΤΕΕ/TAK:  2395/23-11-2015                               Προς

                                                                               Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ-ΤΑΚ

 

                                                                                                      Κοιν:

1.      Μέλη Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΤΑΚ

2.      Προεδρείο Αντιπροσωπείας

3.      Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου (δια του προέδρου της)

4.      Εκπρόσωποι παρατάξεων

5.      συν. Τσικαλάκη Νίκο 

Θέμα: Αίτημα για ένταξη θέματος στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Δ.Ε.

Αιτούμαστε την ένταξη στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Δ.Ε. του παρακάτω θέματος:

Εφαρμογή των αποφάσεων της Δ.Ε. που αφορούν θέματα του Δήμου Ηρακλείου και ιδιαίτερα την Υπηρεσία Δόμησης.

Εισηγητές:  Κώστας Μπάκιντας, Ειρήνη Βρέντζου

 

Συνημ.:

ενημερωτικό σημείωμα -εισήγηση

           

  

                                                                          Ηράκλειο 23-11-2015

                                                                  Για τα μέλη της ΑΜΑΚ στη ΔΕ

 

 

                                                                             Ειρήνη Βρέντζου

 

 

 

 

Ενημερωτικό σημείωμα – εισήγηση για το θέμα στη Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΤΑΚ:

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή των αποφάσεων της Δ.Ε. που αφορούν θέματα του Δήμου Ηρακλείου και ιδιαίτερα την Υπηρεσία Δόμησης».

Εισηγητής: Κώστας Μπάκιντας, Ειρήνη Βρέντζου

Κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 07-04-15 και μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος : «Συνάντηση - Συζήτηση με τους συναδέλφους Μηχανικούς και Αντιδημάρχους του Δήμου Ηρακλείου, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας κ. Ι. Αναστασάκη, Προγραμματισμού- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Διαφάνειας- Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Π. Ινιωτάκη,  Τεχνικών Έργων κ. Χ.  Μαμουλάκη και  Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης κ. Ι. Ρασούλη»

πάρθηκε η απόφαση με αρ. 83 (ΑΔΑ: 7Ζ9Θ46Ψ842-ΗΒ4):

«Αποφ. 83: Συνάντηση - Συζήτηση με τους συναδέλφους Μηχανικούς και Αντιδημάρχους του Δήμου Ηρακλείου, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας κ. Ι. Αναστασάκη, Προγραμματισμού- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Διαφάνειας- Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Π. Ινιωτάκη, Τεχνικών Έργων κ. Χ. Μαμουλάκη και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Ι. Ρασούλη.

….Στη συνέχεια, το λόγο έλαβαν κατά σειρά οι 4 προσκεκλημένοι Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι αναφέρθηκαν ο καθένας από τη σκοπιά του, στις προοπτικές και στόχους της Αντιδημαρχίας τους αλλά και -κυρίως- στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι Αντιδήμαρχοι δήλωσαν ότι υπολογίζουν στη συνδρομή του ΤΕΕ/ΤΑΚ μέσω της επιστημονικής και επαγγελματικής ικανότητας των Μηχανικών - μελών του, για την επίλυση και δρομολόγηση πολλών θεμάτων του Δήμου. Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν τα παριστάμενα στελέχη της Διοίκησης των Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου, που αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δημοτικές τους Επιχειρήσεις.

Τέλος, μετά και από τις τοποθετήσεις των μελών της Δ.Ε., με τις οποίες επεσήμαναν στους προσκεκλημένους τα θέματα - προβλήματα που θα πρέπει να φροντίσουν να λυθούν ή/και να δρομολογηθούν το συντομότερο δυνατό, όπως η ‘’λειτουργία’’ των Ανωνύμων Εταιρειών (ΔΕΠΤΑΗ, ΔΕΠΑΝΑΛ) και η ένταξή τους στη Διαύγεια, η κατασκευή του Πολιτιστικού, η στελέχωση των Δημοτικών Υπηρεσιών, το προβάδισμα των Μηχανικών στον Οργανισμό του Δήμου και η διαμόρφωσή τους με βάση τις ανάγκες, η εφαρμογή του παρατηρητηρίου μελετών και έργων, η χρήση των τραπεζοκαθισμάτων από τις διάφορες επιχειρήσεις, το θέμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τα απορρίμματα (διαλογή στην πηγή, αποκομιδή και διαχείριση), η ύδρευση (με νερό από τη βρύση) - άρδευση - αποχέτευση σε όλες τις περιοχές ευθύνης του Δήμου κ.α., συναποφασίστηκε η ουσιαστική συνεργασία του Δήμου και του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Η Δ.Ε. ανανέωσε παλαιότερη απόφαση της ότι παρόμοιες συναντήσεις - συζητήσεις με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και με τους υπόλοιπους Δήμους της Ανατολικής Κρήτης αλλά και με την Περιφερειακή Αρχή, με στόχο το ΤΕΕ/ΤΑΚ «να αναδειχθεί σε στρατηγικό εταίρο και Σύμβουλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» στην Ανατολική Κρήτη.

Επίσης υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι θα έπρεπε να είχαν προσκληθεί όλα τα μέλη μας που είναι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ή μετέχουν στα ΔΣ των Δημοτικών Επιχειρήσεων όπως ο Ηλίας Λυγερός και ο Ζαχαρίας Ασσαριωτάκης.»

Κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 07-05-15 αποφασίστηκε  (ΑΔΑ: ΩΒΒ346Ψ842-6ΙΔ):

«Αποφ. 105: Αίτημα από Πολεοδομία Δήμου Ηρακλείου για υποβολή προτάσεων από το ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου προς τους συναδέλφους Μηχανικούς.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Δ.Ε. σχετικά με αίτημα του Αντιδημάρχου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου κ. Ι. Αναστασάκη για υποβολή προτάσεων από το ΤΕΕ/ΤΑΚ με στόχο τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου προς τους συναδέλφους Μηχανικούς.

Μετά από συζήτηση, η Δ.Ε. αποφάσισε να πραγματοποιηθεί συνάντηση, την 20/05/2015, της Δ.Ε. με τον Αντιδήμαρχο και τους αρμόδιους υπαλλήλους της Πολεοδομίας, κατά την οποία θα διευκρινιστούν και συζητηθούν τα προβλήματα αυτά. Η Δ.Ε. επίσης αποφάσισε, και προκειμένου να διαμορφώσει τις αιτούμενες προτάσεις προς την Πολεοδομία, να συναντηθεί με τις Διοικήσεις των Συλλόγων των Μηχανικών.».

Μετά την πραγματοποίηση της επίσκεψης της Δ.Ε. στην Υπηρεσία δόμησης προέκυψε μεταξύ άλλων η ανάγκη να συνδράμει η Δ.Ε. και το ΤΕΕ-ΤΑΚ στο θέμα των χρήσεων γης. Αποφασίστηκε να γίνει επαφή με υπηρεσιακούς παράγοντες και να δημιουργηθεί μια ομάδα με συναδέλφους  στην οποία θα συμμετείχε από πλευράς Δ.Ε. ο συν. Κώστας Μπάκιντας.

Στη συνέχεια ο συν. Κώστας Μπάκιντας έθεσε επανειλημμένως το θέμα της μη λειτουργίας της ομάδας αυτής με τελευταία φορά τη συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 06-11, όπου αποφασίστηκε να έρθει σε επαφή ο Πρόεδρος με τον Αντιδήμαρχο συν. Γιάννη Αναστασάκη και το Διευθυντή συν. Γιώργο Φουρναράκη προκειμένου να οριστεί μια πρώτη συνάντηση και να προχωρήσει το θέμα.

Επειδή μέχρι και σήμερα όχι μόνο δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω αποφάσεις αλλά και επιρρίπτονται ευθύνες στα μέλη της ΑΜΑΚ στη Δ.Ε. 

προτείνουμε:

Πρόταση ΑΜΑΚ:

Να υλοποιηθούν άμεσα οι παραπάνω αποφάσεις της Δ.Ε. με :

1.      Κάλεσμα για κοινή συνάντηση με τους συλλόγους των μηχανικών για κατάθεση προτάσεων – συζήτηση.

2.      Διαμόρφωση υπομνήματος με προτάσεις που θα αποσταλεί στην Υπηρεσία δόμησης.

3.      Άμεση σύγκλιση και ενεργοποίηση της ομάδας που θα συνδράμει στις χρήσεις γης.

 

 

 

Διαβάστηκε 2879 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015 22:32