ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παράδειγμα Υπολογισμού Σύνταξης Μονοσυνταξιούχου Μισθωτού Μηχανικού

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 12:21

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παράδειγμα Υπολογισμού Σύνταξης Μονοσυνταξιούχου Μισθωτού Μηχανικού

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

 

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 12-11-2018

 

Αρ. Πρωτ.: 7573 Προς: Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ για ενημέρωση των μελών.

Θέμα : Παράδειγμα Υπολογισμού Σύνταξης Μονοσυνταξιούχου Μισθωτού Μηχανικού

 

 

Συνάδελφοι αναρτούμε σε Υπολογιστικό Φύλλο Παράδειγμα υπολογισμού Σύνταξης για Μονοσυνταξιούχο Μισθωτό Μηχανικοί (ΚΣ ΤΣΜΕΔΕ και Ειδική Προσαύξηση). Το παράδειγμα είναι (επιτέλους) οριστικής Σύνταξης από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους (Εγκύκλιος για διπλοασφαλισμένους Μηχανικούς.pdf) και Εγκύκλιος Υπολογισμού Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.pdf) του Ν.4387/16 και είναι ενδεικτικό για τη μεθοδολογία υπολογισμού της προσδοκώμενης σύνταξης (Εθνική Σύνταξη, Υπολογισμός Ανταποδοτικής Σύνταξης, Υπολογισμός Προσαύξησης, Προσωπική Διαφορά). Είναι νομίζουμε προφανές ότι οι συνεχείς παρεμβάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς το αρμόδιο Υπουργείο, είχαν κάποια αποτελέσματα (Συνυπολογισμός Κοινωνικών Πόρων, Βελτιστοποίηση Ειδικής Προσαύξησης). Είναι διαθέσιμο σε μορφή Υπολογιστικού Φύλλου, έτσι ώστε κάθε συνάδελφος προσαρμόζοντας τις ασφαλιστέες του αποδοχές, να μπορεί να κάνει τους δικούς του υπολογισμούς. Παραμένουμε σε εγρήγορση για τα υπόλοιπα θέματα που διεκδικούμε.

 

Α. ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

               

Θεμελίωση την 24/07/2016 (συμπλήρωση 60 ετών και 06 μηνών) με 35 έτη ασφάλισης έως 31/12/2012

               

και 37 έτη συνολικά

               

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

               

Πραγματική: 06/03/1980 - 31/12/2014

   

34 - 09 - 25

         

Αναγ/ση σπουδών:

   

02 - 03 - 00

         

Σύνολο:

   

37 - 00 - 25

1121 Η.Ε.

37,07 έτη

     
                 
                 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 01/01/2002 - 31/12/2014

               

01/01/2002 - 12/10/2013

 

ΜΙΣΘΩΤΟΣ

           

13/10/2013 - 30/11/2013

 

ΑΥΤ/ΝΟΣ

           

01/12/2013 - 13/12/2013

 

ΜΙΣΘΩΤΟΣ

           

14/12/2013 - 31/12/2013

 

ΑΥΤ/ΝΟΣ

           

01/01/2014 - 31/03/2014

 

ΜΙΣΘΩΤΟΣ

           

01/04/2014 - 30/12/2014

 

ΑΥΤ/ΝΟΣ

           
                 

3. ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

               

ΕΤΟΣ

ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 20%

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗ-ΜΑΤΟΣ

ΔΤΚ

ΤΕΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔ.

2002

12,00

1.289,28

0,20

6446,40

2899,20

9345,60

1,30263

12173,86

2003

12,00

1.341,00

0,20

6705,00

3454,20

10159,20

1,25858

12786,17

2004

12,00

1.408,08

0,20

7040,40

3159,00

10199,40

1,22311

12474,99

2005

12,00

1.464,36

0,20

7321,80

2411,40

9733,20

1,18175

11502,21

2006

12,00

1.522,92

0,20

7614,60

2776,20

10390,80

1,14510

11898,51

2007

12,00

5.543,59

0,20

27717,95

3720,60

31438,55

1,11283

34985,76

2008

12,00

5.742,51

0,20

28712,55

3468,00

32180,55

1,06798

34368,18

2009

12,00

5.616,00

0,20

28080,00

5369,40

33449,40

1,05521

35296,14

2010

12,00

5.623,54

0,20

28117,70

4029,60

32147,30

1,00771

32395,16

2011

12,00

4.892,16

0,20

24460,80

2443,80

26904,60

1,00000

26904,60

2012

12,00

5.161,74

0,20

25808,70

2121,00

27929,70

1,00000

27929,70

2012 ΑΝAΓ/ΣΗ

27,00

4.531,95

0,20

22659,75

0,00

22659,75

1,00000

22659,75

2013

12,00

4.478,10

0,20

22390,50

1578,60

23969,10

1,00000

23969,10

2014

12,00

2.639,39

0,20

13196,95

1689,00

14885,95

1,00000

14885,95

ΣΥΝΟΛΟ:

183,00

51.254,62

 

256273,10

39120,00

295393,10

 

314230,07

                 

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ:

   

1717,10

(τελικό εισόδημα / μήνες εισφορών)

       

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ:

   

37,33

         

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ:

   

640,99

         
                 

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

               

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ

               

Πραγματική: 06/03/1980 - 31/12/2014

   

34 - 09 - 25

10446 Η.Ε.

34,82 έτη

     
                 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ. ΠΡ. 06/03/1980 - 31/12/2014

               

06/03/1980 - 31/07/1983

 

1021

Η.Ε

ΑΥΤ/ΝΟΣ

       

01/08/1983 - 31/12/2006

 

7025

Η.Ε

ΜΙΣΘΩΤΟΣ

       

01/01/2007 - 31/12/2014

 

2400

Η.Ε

ΑΔΙΑΦΟΡΟ

       
                 

3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ

               
     

ΧΡΟΝΟΣ

Η.Ε.

ΜΟΝΑΔΕΣ

     

06/03/1980 - 31/07/1983

 

(12%)

03 - 04 - 25

1021

40,84

(1021/300*12)

   

01/08/1983 - 31/12/2006

 

(19,33%)

23 - 05 - 00

7025

452,64

(7025/300*19,33)

   

01/01/2007 - 30/06/2011

 

(12%)

04 - 06 - 00

1350

54

(1350/300*12)

   

01/07/2011 - 31/12/2014

 

(14%)

03 - 06 - 00

1050

49

(1050/300*14)

   
     

34 - 09 - 25

10446

596,48

     
                 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙ.ΠΡ.:

     

44,74

(596,48 * 0,075)

     

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙ.ΠΡ.:

     

768,17

(μέσες μηνιαίες αποδ. Κ.Σ. * συντελ. αναπλήρ.ΕΙ.ΠΡ.)

     
                 

Γ. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:

     

384,00

       
                 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:

 

1793,16

(ανταποδοτική Κ.Σ. + ανταποδοτική ΕΙ.ΠΡ. + Εθνική)

         

Κράτηση ΕΑΣ 6%:

 

107,59

           

Κράτηση Υγειον. Περίθ.

6%:

101,13

           

Σύνταξη προ φόρου:

 

1584,44

           
                 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

               

Κύρια σύνταξη (37 έτη):

 

942,53

           

Ειδική προσαύξ.(35 έτη):

 

1185,80

           

Σύνολο:

 

2128,33

           

Προ φόρου:

 

1605,57

           
                 

Προσωπική διαφορά (άνω 20%):

   

0,00

         
                 

Καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης:

   

1793,16

         

 

Πηγή: syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.com

Διαβάστηκε 730 φορές