Παράταση ασφαλιστικών εισφορών Β' εξαμήνου 2016

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 06:57
http://www.tsmede.gr/
 
Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 468/19.10.2017 (ΑΔΑ: 61YX465XΠΙ-51Γ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ αποφασίστηκε η περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών Β' εξαμήνου 2016 έως 31-01-2018, των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ.

 
Επισημαίνουμε ότι για τον τέως τομέα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και νυν ΕΦΚΑ, στην έννοια της παράτασης εμπίπτει και η εξαμηνιαία δόση έναντι των αναδρομικών οφειλών που προβλέπονται από τον ν.3986/2011(αναδρομικά Β' εξαμήνου 2011 καθώς και αναδρομικά Α'εξαμήνου 2012) και καταβάλλονται σύμφωνα με την αριθ.398/Θ:20/18-05-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ.

Και επειδή οι υπεύθυνοι (εκτός της κυβέρνησης παρούσας και προηγουμένων) έχουν και ονοματεπώνυμο, ξαναθυμίζουμε το επίμαχο πρακτικό του ΔΣ του ΕΤΑΑ.


Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 398/18-05-2016 ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. from PSATSMEDE
Διαβάστηκε 589 φορές