ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά…
ΤΕΕ Δελτίο Τύπου ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 20 Απριλίου 2016 ΤοΤΕΕ«ρίχνει»ταηλεκτρονικάτουσυστήματα- Σκληρήαπάντησητωνμηχανικώνστοασφαλιστικόκαιφορολογικόνομοσχέδιοτηςκυβέρνησης ΚατόπιντηςπαρουσίασηςαπότηνΚυβέρνησητουνέουασφαλιστικούκαιφορολογικούνομοσχεδίου, οτεχνικόςκόσμοςτηςχώρας, οιδιπλωματούχοιμηχανικοίκαιτοΤεχνικόΕπιμελητήριοΕλλάδαςσκληραίνουντηστάσητουςκαιαπαντούνακόμηπιοδυναμικάστιςσχεδιαζόμενεςαλλαγές. ΣύμφωναμεεπίσημηανακοίνωσηπουήδηαναρτήθηκεστιςσχετικέςιστοσελίδεςτουΤΕΕ«τοΤεχνικόΕπιμελητήριοΕλλάδας,…
Οι μηχανικοί και ο τεχνικός κόσμος της χώρας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις ενάντια στην πρόταση της…
Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από τεχνικά συμβούλια και επιτροπές για το…

Αναλογιστική Μελέτη ΤΣΜΕΔΕ

Κυριακή, 03 Απριλίου 2016 16:20
Αναλογιστική Μελέτη ΤΣΜΕΔΕ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΣΜΕΔΕ Ένα πρώτο σχόλιο μας είναι ότι η μελέτη εμφανώς…
Παράνομο το PSI στα ασφαλιστικά Ταμεία Tου ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ* Το παρόν κείμενο αφορά παρέμβαση…
Συνεχίζεται η Απεργία Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από τεχνικά συμβούλια και επιτροπές για το ασφαλιστικό…
Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από το σύνολο των Συμβουλίων και Επιτροπών…