ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για το 2016 για τους 19.500 μηχανικούς που εντάχθηκαν στον…
Παντεχνική Συνέλευση Πέμπτη 19/05 για το ασφαλιστικό. Με πρωτοβουλία των Συλλόγων των Μηχανικών και σε…
Οι μηχανικοί και ο τεχνικός κόσμος της χώρας έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν πολύμηνη μάχη…
Προς: τους Μηχανικούς – μέλη του Τμήματος ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 8ης…
Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά…
ΤΕΕ Δελτίο Τύπου ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 20 Απριλίου 2016 ΤοΤΕΕ«ρίχνει»ταηλεκτρονικάτουσυστήματα- Σκληρήαπάντησητωνμηχανικώνστοασφαλιστικόκαιφορολογικόνομοσχέδιοτηςκυβέρνησης ΚατόπιντηςπαρουσίασηςαπότηνΚυβέρνησητουνέουασφαλιστικούκαιφορολογικούνομοσχεδίου, οτεχνικόςκόσμοςτηςχώρας, οιδιπλωματούχοιμηχανικοίκαιτοΤεχνικόΕπιμελητήριοΕλλάδαςσκληραίνουντηστάσητουςκαιαπαντούνακόμηπιοδυναμικάστιςσχεδιαζόμενεςαλλαγές. ΣύμφωναμεεπίσημηανακοίνωσηπουήδηαναρτήθηκεστιςσχετικέςιστοσελίδεςτουΤΕΕ«τοΤεχνικόΕπιμελητήριοΕλλάδας,…
Οι μηχανικοί και ο τεχνικός κόσμος της χώρας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις ενάντια στην πρόταση της…
Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από τεχνικά συμβούλια και επιτροπές για το…