ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ

* Σημείωμα - Κάλεσμα της Προέδρου ΤΕΕ/ΤΑΚ

Συνάδελφοι,       Γνωρίζω πολύ καλά ότι πολλοί νιώθετε το ΤΕΕ ξένο προς...

* Δελτίο Τύπου ΑΜΑΚ για την ανάληψη της προεδρίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ

        Ηράκλειο Τρίτη 8/5/2018   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Δέκα οκτώ χρόνια μετά την ίδρυση της...

* AMAK: Πρώτη φορά στη θέση ευθύνης του Προέδρου της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

              Πραγματοποιήθηκε χθές Δευτέρα 07 Μαΐου 2018 η ειδική συνεδρίαση...

Default buttons

Button styles can be applied to anything with the .btn class applied. However, typically you'll want to apply these to only <a> and <button> elements for the best rendering.

Buttonclass=""Description
btn Standard gray button with gradient
btn btn-primary Provides extra visual weight and identifies the primary action in a set of buttons
btn btn-info Used as an alternative to the default styles
btn btn-success Indicates a successful or positive action
btn btn-warning Indicates caution should be taken with this action
btn btn-danger Indicates a dangerous or potentially negative action
btn btn-inverse Alternate dark gray button, not tied to a semantic action or use
btn btn-link Deemphasize a button by making it look like a link while maintaining button behavior

Cross browser compatibility

IE9 doesn't crop background gradients on rounded corners, so we remove it. Related, IE9 jankifies disabled button elements, rendering text gray with a nasty text-shadow that we cannot fix.

Button sizes

Fancy larger or smaller buttons? Add .btn-large, .btn-small, or .btn-mini for additional sizes.

 1. <p>
 2.  <button class="btn btn-large btn-primary" type="button">Large button</button>
 3.  <button class="btn btn-large" type="button">Large button</button>
 4. </p>
 5. <p>
 6.  <button class="btn btn-primary" type="button">Default button</button>
 7.  <button class="btn" type="button">Default button</button>
 8. </p>
 9. <p>
 10.  <button class="btn btn-small btn-primary" type="button">Small button</button>
 11.  <button class="btn btn-small" type="button">Small button</button>
 12. </p>
 13. <p>
 14.  <button class="btn btn-mini btn-primary" type="button">Mini button</button>
 15.  <button class="btn btn-mini" type="button">Mini button</button>
 16. </p>

Create block level buttons—those that span the full width of a parent— by adding .btn-block.

 1. <button class="btn btn-large btn-block btn-primary" type="button">Block level button</button>
 2. <button class="btn btn-large btn-block" type="button">Block level button</button>

Disabled state

Make buttons look unclickable by fading them back 50%.

Anchor element

Add the .disabled class to <a> buttons.

Primary link Link

 1. <a href="#" class="btn btn-large btn-primary disabled">Primary link</a>
 2. <a href="#" class="btn btn-large disabled">Link</a>

Heads up! We use .disabled as a utility class here, similar to the common .active class, so no prefix is required. Also, this class is only for aesthetic; you must use custom JavaScript to disable links here.

Button element

Add the disabled attribute to <button> buttons.

 1. <button type="button" class="btn btn-large btn-primary disabled" disabled="disabled">Primary button</button>
 2. <button type="button" class="btn btn-large" disabled>Button</button>

One class, multiple tags

Use the .btn class on an <a>, <button>, or <input> element.

Link
 1. <a class="btn" href="">Link</a>
 2. <button class="btn" type="submit">Button</button>
 3. <input class="btn" type="button" value="Input">
 4. <input class="btn" type="submit" value="Submit">

As a best practice, try to match the element for your context to ensure matching cross-browser rendering. If you have an input, use an <input type="submit"> for your button.

ΤΕΕ-ΤΑΚ