ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Αυξήσεις αποδοχών για γενικούς και ειδικούς γραμματείς, προϊστάμενους οργανικών μονάδων και υπαλλήλους με λίγα χρόνια…
http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2015/12/to.html
Με απόφασή του το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Σύλλογου Διπλωματούχβν Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων ζητά την κατάργηση…
Τοποθέτηση της Αριστερής Συσπείρωσης Εργαζόμενων Χημικών Μηχανικών (ΑΣΕΧΜ) σχετικά με την εισήγηση του ΠΣΧΜ και…
Θέμα : Παρατηρήσεις στο κείμενο διαβούλευσης του Σ/Ν. "Δομές στρατηγικού σχεδιασμού στα δημόσια έργα, διαδικασίες…

Ο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ για τα Δημόσια έργα

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015 11:28
Ομάδες Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη προσχεδίων του νομικού πλαισίου για: α) την ανάθεση…
Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) με θέμα…
Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής συμψηφισμού προστίμων Ν4178 για ενεργειακή αναβάθμιση και στατική επάρκεια αυθαιρέτων Ο Πρόεδρος…