ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ

Συζητήθηκε στις 21/04/2015 στη Δ.Ε. ΤΕΕ το θέμα των έξτρα εισφορών μελετητών/ εργοληπτών υπέρ ΤΕΕ.…
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1031/20.04.2015 Προς Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ-ΤΑΚ Κοιν: 1.…
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. πρωτ. ΤΕE/TAK 1016/20.04.2015 Προς Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ-ΤΑΚ Κοιν: 1.…
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. πρωτ. ΤΕΕ/TAK: 1017/20.04.2015 Προς Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ-ΤΑΚ Κοιν: 1.…
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1018/20.04.2015 Προς Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ-ΤΑΚ Κοιν: 1.…
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. πρωτ. ΤΕΕ/TAK 1019/20.04.2015 Προς Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ-ΤΑΚ Κοιν: 1.…
19 Απριλίου 2015 ΑΜΑΚ: Ένας χρόνος και …κάτι, μετά τις εκλογές στο ΤΕΕ Στις εκλογές…
Δράση ΑΜΑΚ: Ένας χρόνος και …κάτι μετά τις εκλογές στο ΤΕΕ. Στις 24 Νοεμβρίου 2013…