ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ

* Σημείωμα - Κάλεσμα της Προέδρου ΤΕΕ/ΤΑΚ

Συνάδελφοι,       Γνωρίζω πολύ καλά ότι πολλοί νιώθετε το ΤΕΕ ξένο προς...

* Δελτίο Τύπου ΑΜΑΚ για την ανάληψη της προεδρίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ

        Ηράκλειο Τρίτη 8/5/2018   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Δέκα οκτώ χρόνια μετά την ίδρυση της...

* AMAK: Πρώτη φορά στη θέση ευθύνης του Προέδρου της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

              Πραγματοποιήθηκε χθές Δευτέρα 07 Μαΐου 2018 η ειδική συνεδρίαση...

* ΑΜΑΚ: Να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 100 του Συντάγματος!

ΣυνΥπογράφουμε το κείμενο της Πρωτοβουλίας κινήσεων πολιτών, δημοτικών κινήσεων, κινημάτων,...

Default buttons

Button styles can be applied to anything with the .btn class applied. However, typically you'll want to apply these to only <a> and <button> elements for the best rendering.

Buttonclass=""Description
btn Standard gray button with gradient
btn btn-primary Provides extra visual weight and identifies the primary action in a set of buttons
btn btn-info Used as an alternative to the default styles
btn btn-success Indicates a successful or positive action
btn btn-warning Indicates caution should be taken with this action
btn btn-danger Indicates a dangerous or potentially negative action
btn btn-inverse Alternate dark gray button, not tied to a semantic action or use
btn btn-link Deemphasize a button by making it look like a link while maintaining button behavior

Cross browser compatibility

IE9 doesn't crop background gradients on rounded corners, so we remove it. Related, IE9 jankifies disabled button elements, rendering text gray with a nasty text-shadow that we cannot fix.

Button sizes

Fancy larger or smaller buttons? Add .btn-large, .btn-small, or .btn-mini for additional sizes.

 1. <p>
 2.  <button class="btn btn-large btn-primary" type="button">Large button</button>
 3.  <button class="btn btn-large" type="button">Large button</button>
 4. </p>
 5. <p>
 6.  <button class="btn btn-primary" type="button">Default button</button>
 7.  <button class="btn" type="button">Default button</button>
 8. </p>
 9. <p>
 10.  <button class="btn btn-small btn-primary" type="button">Small button</button>
 11.  <button class="btn btn-small" type="button">Small button</button>
 12. </p>
 13. <p>
 14.  <button class="btn btn-mini btn-primary" type="button">Mini button</button>
 15.  <button class="btn btn-mini" type="button">Mini button</button>
 16. </p>

Create block level buttons—those that span the full width of a parent— by adding .btn-block.

 1. <button class="btn btn-large btn-block btn-primary" type="button">Block level button</button>
 2. <button class="btn btn-large btn-block" type="button">Block level button</button>

Disabled state

Make buttons look unclickable by fading them back 50%.

Anchor element

Add the .disabled class to <a> buttons.

Primary link Link

 1. <a href="#" class="btn btn-large btn-primary disabled">Primary link</a>
 2. <a href="#" class="btn btn-large disabled">Link</a>

Heads up! We use .disabled as a utility class here, similar to the common .active class, so no prefix is required. Also, this class is only for aesthetic; you must use custom JavaScript to disable links here.

Button element

Add the disabled attribute to <button> buttons.

 1. <button type="button" class="btn btn-large btn-primary disabled" disabled="disabled">Primary button</button>
 2. <button type="button" class="btn btn-large" disabled>Button</button>

One class, multiple tags

Use the .btn class on an <a>, <button>, or <input> element.

Link
 1. <a class="btn" href="">Link</a>
 2. <button class="btn" type="submit">Button</button>
 3. <input class="btn" type="button" value="Input">
 4. <input class="btn" type="submit" value="Submit">

As a best practice, try to match the element for your context to ensure matching cross-browser rendering. If you have an input, use an <input type="submit"> for your button.

ΤΕΕ-ΤΑΚ