ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αυτό βροντοφώναζαν οι νέοι μηχανικοί που «κατέλαβαν» τους χώρους συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις…